Siemens Nederland N.V., Huygenspark, 1940

Siemens Schakels

In 1940 verscheen het eerste nummer van Siemens Schakels onder auspiciën van de ‘Haagsche Ontspanningsvereniging Siemens’, de huidige Siemens Personeelsvereniging. Later nam een aantal vrijwilligers de redactie op zich. Langzaam maar zeker werd het verenigingsblad steeds meer een blad voor alle medewerkers. In de jaren 70 kwam Siemens Schakels onder de hoede van de afdeling Voorlichting.

Escher, metaalconstructies, Zonweg, 1981

Escher Klok

De Escher Klok is één van de weinige compleet overgebleven bedrijfsbladen in Den Haag en vormt een interessante basis om een beter begrip te krijgen van het bedrijf. Ook nu nog geven de bladen veel informatie over het bedrijf en de gemaakte producten en zijn daardoor een fantastische bron voor historisch onderzoek.