L. Gordijn, brandstoffenhandel, Voorhofstraat 28, Voorburg, ca. 1930

Haagvaarder 91 – L. Gordijn, brandstoffenhandelaar in Voorburg

Het aanboren van de aardgasbel in Slochteren in 1959 betekende voor vrijwel alle huishoudens in Nederland een grote verandering. Met de slogan ”neem een buisje in je huisje, voor een dubbeltje zit je goed” werd de bevolking in de loop van de jaren zestig verlokt om van de vertrouwde kolenwarmte over te gaan op aardgas. Dit luidde tevens het einde in van het kolentijdperk. Dit alles kon Leonardus Gordijn (geb.1881) niet bevroeden toen hij in 1907 een brandstoffenhandel begon in de Kerkstraat in Voorburg.

Erfgoedmiddag Binckhorst

In het kader van het I’M Binckfestival 2016 organiseert SHIE een erfgoedmiddag bij verffabriek De Vos aan de Saturnusstraat 15-17. Hier komen verleden, heden en toekomst op een bijzondere manier bij elkaar. Het programma loopt van 13.00 tot 16.30 uur en is gratis toegankelijk.
Programmaonderdelen zijn:
+ presentatie historische bedrijvenwebsite
+ rondleiding door de verffabriek
+ informatie over Haags industrieel erfgoed. U bent ook van harte uitgenodigd om langs te komen met úw bedrijfsverhaal of foto’s en voorwerpen.

Sleephelling Maatschappij Scheveningen, Zeesluieg, 1955

De Sleep

Afgelopen maand verscheen in de Historische reeks van Muzee Scheveningen een nieuwe publicatie: De Sleep. Honderd jaar scheepsbouw en scheepsreparatie op Scheveningen. Auteur is de oud-hoogleraar maritieme geschiedenis van de Rijks Universiteit Leiden Henk den Heijer. Het is een bijzonder geheel geworden dat in tekst en beeld een overzicht geeft van dit markante bedrijf aan de haven.

ALRO, Rekenschijf, Balistraat 75-81, 2016

Haagvaarder 88 – ALRO rekenschijven

Kent u nog de rekenliniaal, een ingenieus voorwerp, waarop je door te schuiven ingewikkelde berekeningen uit kon voeren? Voor ditzelfde doel werd ook de rekenschijf gebruikt. De bekendste en grootste producent in Nederland van deze rekenschijven was de firma ALRO in de Balistraat in Den Haag. De heren W. Pasveer en ir. J.C. Dussel, de uitvinders van deze rekenschijf, vroegen in 1935 octrooi aan.

Nieuwe SHIE-website

De techniek schrijdt voort. Na ruim zes jaar is de website van de SHIE hoognodig aan vervanging toe om te voorkomen dat we technische onvolkomenheden krijgen, die niet meer op te lossen zijn. Vandaar dat we als bestuur om de tafel zijn gaan zitten met Ed van den Heuvel om te praten over de toekomst van de site.