SHIE-projecten zijn er in verschillende maten en diverse vormen en voor de realisering ervan is de Stichting steeds afhankelijk van sponsors. De SHIE beschikt namelijk niet over grote reserves en zal voor ieder nieuw project op zoek moeten voor externe financiering.

Het project Muurvlakte is misschien wel het bekendste project dat door sponsoring door de jaren heen succesvol kon worden afgerond. Het project startte met een feestelijke donatie van de gemeente Den Haag aan de SHIE bij haar vijfjarig jubileum. Dit bedrag werd ingezet om een start te kunnen maken met het project. Er moest echter nog wel, voordat een eerste proeve van restauratie kon worden gemaakt, geld worden geworven. Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds Den Haag waren bereid om deze eerste restauratie mede te financieren. Met de Reuser & Smuldersreclame aan de Brouwersgracht kon daarmee een eerste proeve van het project worden verricht.  Fonds 1818 zou ook bij de volgende restauraties steeds betrokken zijn en evenals de gemeente een deel van de kosten mee financieren.

De bijzondere conservering en restauratie in 2009 van de muurreclames aan de muur in de Tasmanstraat verlangde een grotere financiële inspanning. Door de grote afmetingen van dit reclamevlak was een forse steiger nodig en ook vergde de restauratie meer tijd. Dus ging de SHIE op zoek naar aanvullende financiering en nieuwe sponsors.

Die werden gevonden: Shell Nederland, Het Reclamepaleis, De Vrienden van Den Haag en een particuliere schenker maakten naast de bekende sponsors, samen met een forse financiële inspanning van de SHIE zelf, een dekkende begroting.

Ook de tweede fase van de restauratie aan de Tasmanstraat waarbij vijf muurreclames werden gerestaureerd waren weer nieuwe sponsors nodig. Dit maal doneerden naast de gemeente Den Haag, Fonds 1818 ook de firma Ed. Pelger en de heer Röttgering.

Een ander project dat dankzij externe financiering tot stand kwam was de eerste fase van de Economische Geschiedenis van Den Haag. Dit onderzoek dat door de VU in Amsterdam in samenwerking met de SHIE werd uitgevoerd zou vervolgd worden met een breed onderzoek. Helaas maakte de crisis van 2008 het onmogelijk om het vervolgtraject te kunnen financieren. Toch waren wel enkele fondsen en de gemeente bereid om hun medewerking te verlenen om het toegezegde geld te mogen gebruiken voor een uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van het industriegebied de Binckhorst, die toen juist door een opstapel staande reconstructie van het gebied in de belangstelling kwam. Naast de gemeente (afdeling Economische Zaken en Werkgelegenheid) waren het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Vereniging voor de Geld- en Effectenhandel Haaglanden en een particulier fonds bereid om de SHIE dit werk te laten uitvoeren, dat uitmondde in een uitgebreide publicatie.

Het onderzoek naar de herbestemming van industrieel erfgoed in de Haagse regio werd eveneens gesponsord door een aantal fondsen en ook bedrijven, zoals Siemens, CUVO, KOW en Verhoeff Projecten. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de SHIE kwam hierover een fraaie publicatie uit, die ten doop gehouden werd op een symposium met het thema herbestemming industireel erfgoed.

In 2017 is de SHIE drukdoende geweest om een cultuurhistorie van het station Hollands Spoor samen te stellen. Een grote diversiteit aan bedrijven, fondsen en particulieren deden hiervoor toezeggingen en maakten de nieuwe publicatie financieel mogelijk.

Mocht u geïnteresseerd zijn om SHIE-projecten te ondersteunen, uw financiële bijdrage is zeer welkom!  Laat het ons weten: info@shie.nl of tel. 070-3897508.

We zijn graag bereid om met u te bespreken wat de mogelijkheden voor u en de SHIE zijn.

(CultuurfondsB cmyk.eps)

logo-Fonds1818

logoVerhoeffproject

logo-Shell

siemens_logo

logo-vriendenvandenhaag

DH-FC-Logo-basisbestand