In deze rubriek kunt u de belangrijkste nieuwsitems van het afgelopen jaar terugvinden. Ook de laatste jaarverslagen van de SHIE zijn hier te raadplegen.

Lancering vernieuwde Binckhorst-app

Op vrijdag 6 oktober werd in de overvolle hal van de Besturing aan de Saturnusstraat, de voormalige bedrijfshal van de firma Schottel, de vernieuwde en uitgebreide Binckhorst-app gepresenteerd.

SHIE-voorzitter Koos Havelaar overhandigde aan wethouder Revis de brochure die bij de app is ontwikkeld om de achtergrond, het historische verhaal van het gebied, te beschrijven en een toelichting te geven op de app. Daarmee werd de app officieel gelanceerd. Op de app staan 56 locaties waarover in tekst, beeld en geluid historische informatie wordt gegeven, maar ook geschetst wordt hoe de huidige ontwikkelingen zijn op de betreffende plek.

SHIE presentatie vernieuwde Binckhorst-app

In het kader van het I’M Binckfestival 2017 presenteert de SHIE de vernieuwde Binckhorst-app met brochure in De Besturing, Saturnusstraat 89-91. De brochure vormt een handleiding en toelichting voor een ontdekkingstocht met de Binckhorst-App door dit typisch Haagse gebied. Op vrijdag 6 oktober zal na het debat in De Besturing rond 18.00 uur aan wethouder Revis de brochure officieel worden overhandigd.

Presentatie boek HS in Koninklijke wachtkamer

Op 1 september 2017 werd in de Koninklijke wachtkamer het boek Hollands Spoor. Een Koninklijk treinstation ten doop gehouden. Voorzitter Koos Havelaar overhandigde het eerste exemplaar aan de Haagse cabaretier en columnist Sjaak Bral en het tweede exemplaar aan Annette Ploeger van de regiodirectie NS.

Preview publicatie station Hollands Spoor

De voorbereidingen van het nieuwe boek van SHIE en Eindeloos uitgevers zijn de finale fase ingegaan. Nadat de tekst geschreven was en alle afbeeldingen verzameld kon Eindeloos vormgeven aan de slag. Een eerste proeve van de bijzondere lay out, die hieruit voortkomt, is nu te zien.

Grote belangstelling voor havenkranen Laakhaven

De in mei verschenen Haagvaarder 93 heeft de tongen wel los gemaakt. In de pers verschenen enkele artikelen over de havenkranen in de Laakhaven en ook in de politiek werd er aandacht aan besteed. Dat alles leverde naar de SHIE toe ook weer allerlei ondersteunende reacties op. Hoogste tijd dat er dus weer wat gaat gebeuren met de kranen!

Dag van de Architectuur – De Visafslag Scheveningen

Op zaterdag 20 mei is het weer de Dag van de Architectuur gecombineerd met de Dag van de Bouw. Gidsen staan voor u klaar om u door nieuwe en vernieuwde gebouwen, die de rest van het jaar beperkt toegankelijk zijn, rond te leiden. Zij vertellen u over de architectuur, de geschiedenis en wat er zoal gebeurt in het gebouw. Ook kunt u tijdens de Dag van de Architectuur deelnemen aan stadswandelingen of een lezing bijwonen. Voor kinderen is er een workshop maquette bouwen en een fotowedstrijd. In samenwerking met de Dag van de Bouw, zijn er bovendien interessante bouwplaatsen open.

Crowdfunding van start

Het boek over station Hollands Spoor begint steeds vastere vormen aan te nemen. De tekst is gereed en het beeldmateriaal nagenoeg compleet. Ook de fotograaf Paul Lunenburg heeft het station inmiddels fotografisch vastgelegd en levert daarmee een fraaie bijdrage voor het boek. Dit alles samen gaat nu in een spetterende vorm gegoten worden. Voor deze laatste fase is nog wel wat financiële steun nodig vandaar dat uitgeverij Eindeloos samen de SHIE een crowfundingsactie start. Helpt u ons mee de eindstreep te bereiken voor dit bijzondere boek?

Publicatie Hollands Spoor – Een Koninklijk treinstation

Kathedraal van de techniek

Productie bijzonder boek gestart
SHIE en Eindeloos uitgevers zijn een nieuw samenwerkingsproject aangegaan voor het samenstellen en uitgeven van een luxueus en prachtig vormgegeven publicatie.
In september 2017 zal dit boek worden gepresenteerd.

Erfgoedmiddag Binckhorst

In het kader van het I’M Binckfestival 2016 organiseert SHIE een erfgoedmiddag bij verffabriek De Vos aan de Saturnusstraat 15-17. Hier komen verleden, heden en toekomst op een bijzondere manier bij elkaar. Het programma loopt van 13.00 tot 16.30 uur en is gratis toegankelijk.
Programmaonderdelen zijn:
+ presentatie historische bedrijvenwebsite
+ rondleiding door de verffabriek
+ informatie over Haags industrieel erfgoed. U bent ook van harte uitgenodigd om langs te komen met úw bedrijfsverhaal of foto’s en voorwerpen.

Bier in Nederland

In Haagvaarder 87 werd de publicatie BIer in Nederland al aangekondigd. Inmiddels is het boek van de hand van Marco Daane verschenen. Het omvangrijke boek, ruim 400 pagina’s, geeft de geschiedenis weer van het bier in Nederland.