In deze rubriek kunt u de belangrijkste nieuwsitems van het afgelopen jaar terugvinden. Ook de laatste jaarverslagen van de SHIE zijn hier te raadplegen.

Gezocht: SHIE-bestuurslid, communicatie en externe contacten

Door de steeds intensievere werkzaamheden van de SHIE en de nauwe betrokkenheid met het industrieel erfgoed in de regio en de in relatie hiermee op stapel staande nieuw- en verbouwplannen in de regio zijn we op zoek naar uitbreiding van het bestuur. We zijn vooral op zoek naar iemand die zich met de communicatie wil gaan bezig houden en het onderhouden van de externe contacten.

Herstel muurreclame en lancering muurreclame-app

Op dinsdag 9 november 2021 was er weer een feestelijk SHIE-bijeenkomst rond de oplevering van de herstelde muurreclame in de Newtonstraat van de voormalige Verhuizer Van Boheemen en de lancering van de app Haagse historische muurreclames.

Open Monumentendag 11 en 12 september 2021

Zaterdag en zondag 11 en 12 september zijn weer de Open Monumentendagen. Voor het industrieel erfgoed kunt op zaterdag naar het onlangs gerenoveerde voormalige Stationspostkantoor aan de Waldsorpstraat en op zondag fietsen door de Binckhorst.

Presentatie Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag

Vrijdag 9 oktober vond de presentatie plaats van het nieuwe SHIE-boek Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag, in De Besturing aan de Saturnusstraat. Helaas kon door de omstandigheden maar een beperkt aantal mensen worden ontvangen.

De Besturing is vernoemd naar de eerste gebruiker van het pand, de firma Schottel, een machinefabriek die onderdelen maakte voor de besturing van schepen en booreilanden. Het complex is één van de twaalf locaties die in het boek worden getoond en beschreven.

Drukken nieuwe SHIE-publicatie

De nieuwe publicatie Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag is afgelopen dinsdag van de pers gerold. Na maanden van onderzoek doen, schrijven en vormgeven is het dan zo ver. Rond het middaguur was het eerste katern gereed. De rest van de dag volgden de overige katernen en de dag erop de aparte katernen en het omslag. In het filmpje en de foto’s kunt u iets zien van dit proces.

Pleidooi voor depot Gemeentewerken Visserhavenstraat

Het complex van Gemeentewerken in Scheveningen, nu in gebruik bij de Dienst Vegen, staat een transformatie te wachten. Op initiatief van de stichting SOS worden stappen ondernomen tot behoud van onderdelen van dit bijzondere complex. Als SHIE willen we dit complex onder de aandacht brengen aangezien we van mening zijn dat deze sobere architectuur, voordat verdere stappen worden gezet, op een zorgvuldig wijze moet worden bekeken op de mogelijkheden van behoud van onderdelen en hergebruik.

In memoriam Jan van Dam

Ons bereikte het bericht dat op donderdag 9 april j.l. is overleden Jan van Dam, de zeer gewaardeerde en inspirerende voormalige voorzitter van de SHIE-werkgroep Economische Geschiedenis van Den Haag.

Lezing Haagsche Automobiel-Maatschappij

Over de HAM verscheen in Haagvaarder 101 al een interessant artikel, maar er is meer te vertellen over het bedrijf en vooral over de oprichter van dit befaamde bedrijf Philip Adrian. Auteur van dit artikel en bestuurslid Marja Langenberg zal op 16 maart een lezing houden waarin meer over de achtergronden van het ontstaan van het bedrijf en de zeer interessante figuur van Adrian aan de orde komen. Er wordt een tijdsbeeld geschetst van de vroegste periode van fiets, auto en vliegtuig.

Binckhorstboek in wording

De voorbereidingen voor de nieuwe publicatie Nieuw in Oud 2 zijn al ver gevorderd. De historische verhalen van de bedrijven zijn uitgezocht en de eerste teksten zijn klaar. De laatste weken werden al een flink aantal van de twaalf geselecteerde projecten in de Binckhorst bezocht en gefotografeerd.

Eerste proef nieuw boek

De nieuwe publicatie over herbestemming van industrieel erfgoed, een samenwerking van SHIE en Eindeloos, vordert gestaag. Er is hard gewerkt aan onderzoek, tekst en foto’s en ook aan de vormgeving van het boek. Begin december wordt een tipje van de sluier opgelicht in een eerste proef.