In deze rubriek kunt u de belangrijkste nieuwsitems van het afgelopen jaar terugvinden. Ook de laatste jaarverslagen van de SHIE zijn hier te raadplegen.

Restauratie muurreclames Frederik Hendriklaan

Op woensdagmiddag 8 oktober vond de oplevering plaats van een aantal gerestaureerde muurreclames aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag. Hiermee komt voorlopig een eind aan het project Muurvlakte te Huur, waarmee in opdracht van de SHIE in de afgelopen 10 jaar niet minder dan 10 restauraties zijn uitgevoerd.

Binckhorst in Vervoering

In dit jaar van het mobiele erfgoed zal in het kader van het I’M Binckfestival, dat in oktober plaats vindt, ook aandacht zijn voor de historie van het vervoer in de Binckhorst.

Op de Solex: presentatie Haagvaarder 82

Op 5 september 2014 was de SHIE op bezoek bij het Louwman Museum in Den Haag voor de presentatie van Haagvaarder 82. Het thema van deze Haagvaarder is de bekende Solex, die vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw geproduceerd werd door de firma Van der Heem en verkocht door de firma Stokvis.

SHIE laat muurreclames Frederik Hendriklaan restaureren

Begin september 2014 is een aanvang gemaakt met de restauratie van de muurreclames aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag. Op de markante zijgevel staat een breed scala van muurreclames uit het begin van de 20e eeuw. Uiteraard ontbreekt ook de reclame voor de muurreclame zelf niet: “Muurvlakte te huur”. Maar ook reclames voor piano…

Presentatie Haagvaarder 80

Maandag 17 februari 2014 werd het eerste exemplaar van Haagvaarder 80 overhandigd aan Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Het ontwerp van de Haagvaarder is geheel vernieuwd en bevat nu ook kleurenafbeeldingen. De vormgeving is van de hand van Eindeloos, die nu verantwoordelijk is voor de vormgeving van alle SHIE-uitingen.

Jubileum 20 jaar SHIE

Vrijdag 15 november 2013 vierde de SHIE haar 20-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan werd het symposium “Herbestemming van industrieel erfgoed” georganiseerd, waar zo een 125 gasten aanwezig waren.

Nieuwe publicatie over De Binckhorst

Vrijdag 9 november 2012 werd het eerste exemplaar van de nieuwe SHIE-publicatie “De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging” door Koos Havelaar overhandigd aan burgemeester Van Aartsen. Plaats van handeling: de Caballerofabriek.