Alle aangegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief verzendkosten. Bestellen kan door overmaken van het vermelde bedrag op Bankrekening NL84 RABO 0142 6525 63 ten name van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed, Postbus 85469, 2508 CD Den Haag.

Graag ook tegelijk een email met vermelding van de naam van de publicatie(s). Let u er op dat uw adres is vermeld op de overschrijving en email!

Hollands Spoor. Een Koninklijk treinstation

Kathedraal van de techniek

In de publicatie komen veel aspecten uit het bijzondere verleden van het station aan de orde. Zo passeert de voorgeschiedenis vanaf de aanleg van de eerste spoorlijn. Ook is er aandacht voor de stedelijke ruimte rondom het station. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de totstandkoming van het huidige neorenaissance station: het ontwerp, de bouw en de inrichting en welke Haagse bedrijven daarbij ingeschakeld werden. Vervolgens wordt ingegaan op het gebruik van het station en zijn bijzondere ontvangsten van staatshoofden, diplomaten, filmsterren, sporthelden en culturele ensembles.

2017, 176 pagina’s

prijs: € 35,-

donateursprijs: € 32,50 (excl. € 4,- verzendkosten, afhalen is mogelijk)

‘Groote zoon van de stad’ Adam Schadee

Stadsarchitect Den Haag 1891-1927

Met ontwerpen voor meer dan 200 kleine en grote gebouwen voor de gemeenschap, waaronder inmiddels veel industrieel erfgoed, heeft architect Adam Schadee (1862-1937) een fundamentele bijdrage geleverd aan de modernisering van Den Haag. Tijdens zijn dienstverband als bouwkundige van Gemeentewerken vanaf 1891 en als hoofd van de ontwerpafdeling vanaf 1905 groeide de stad explosief en raakte de modernisering van Den Haag in een stroomversnelling.

2016, 174 pagina’s

prijs: € 24,50

donateursprijs: € 22,- (excl. € 4,- verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Nieuw in Oud. 20 jaar herbestemming Haags industrieel erfgoed

Dit SHIE-jubileumboek geeft een overzicht van een 20-tal industrieel erfgoed projecten die de afgelopen jaren in Den Haag en omgeving zijn herbestemd, zoals de Pander-fabriek, Ypenburg, de HTM remise en garage, etc. Het geheel wordt vooraf gegaan met een inleiding over het thema en is rijk geïllustreerd met zowel oude als nieuwe foto’s.
2013, 196 pagina’s.

prijs: € 30,-
donateursprijs: € 27,50 (excl. € 4,- verzendkosten, afhalen is mogelijk).

De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging

Voorgeschiedenis en ontwikkeling van het grootste Haagse industrieterrein

Een ruim geïllustreerd naslagwerk over de geschiedenis van de Binckhorst die begint in de prehistorie. Met aandacht voor de archeologie, de poldergeschiedenis, het kasteel De Binckhorst, de begraafplaats Sint Barbara en uiteraard het ontstaan en de ontwikkeling als industriegebied.
2012, 252 pagina’s.

prijs € 24,95
donateursprijs  € 20,- (excl. € 4,- verzendkosten, afhalen is mogelijk).

Tekens aan de wand

Geschilderde muurreclames in Nederland

Een overzichtswerk van geschilderde muurreclames in Nederland met aandacht voor ontstaan, terugval en revival van muurreclames. Uitvoerig geìllustreerd met zowel historische afbeeldingen als fraai fotowerk dat speciaal voor deze uitgave werd vervaardigd. Het boek is een uitgave van de Stichting Tekens aan de Wand.
2012, 177 pagina’s.

prijs € 25,-
donateursprijs € 20,- (excl. € 4,- verzendkosten, afhalen is mogelijk).

Het leven begint met melk

Geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse regio

Gebaseerd op de Echo’s van de werkvloer, interviews met oud-werknemers (van melkman tot directeur) en uitgebreid archiefonderzoek hebben Koos Havelaar en Antoinette van der Horst deze SHIE publicatie geschreven.
J.J. Havelaar en A.G. van der Horst-Voorn
2007, 140 pagina’s, 80 kleur en 120 z/w afbeeldingen

prijs € 10,-
donateursprijs € 7,- (excl. € 4,- verzendkosten, afhalen is mogelijk).

Onverdoofbare ondernemingsgeest

Portretten van Haagse ondernemers

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum van de SHIE. Het boek bevat portretten en beschrijvingen van een aantal Haagse ondernemers zoals: Enthoven (IJzergieterij), Maritz (Geschutgieterij), Kirchmann (ZHB), Dekker (Dekker Hout), Hus (Brood- en Beschuitfabriek), Van der Geest (verhuizingen) en W.J. van Zeggelen (Drukkerij Albani)
2003, 95 pagina’s, full-colour
redactie: J.J. Havelaar

prijs: € 10,-
donateursprijs: € 7,50 (exclusief € 4,- verzendkosten)

Bedrijvigheid aan Haagse grachten

De Noordwal en Veenkade rond 1900

De singelgrachten rond Den Haag waren de voornaamste plaats van vestiging van bedrijven. In dit boek ondermeer aandacht voor De Coöperatieve Vereniging Eigen Hulp, de firma J. Hoogeveen & Co en de Zuidhollandsche Bierbrouwerij.
J.J. Havelaar, A. te Hoonte en A.van der Horst
1995, 64 pag., z/w afbeeldingen

prijs  uitverkocht

De metaalpletterij en ijzergieterij L.I. Enthoven & Co.

P.H. Enthoven / J.J. Havelaar, 1996, 68 pag., z/w afbeeldingen, VOM-reeks

prijs uitverkocht

Het boek is te downloaden als PDF-bestand via de site van de afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente Den Haag.

Als men met de Trekschuiten van Delf den Hage inkomt…

De Oude Haven van Den Haag

J.J. Havelaar / A.G. van der Horst / C. de Kler, 1998, 86 pag., kleur/z/w afbeeldingen en plattegronden

prijs uitverkocht

Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij

J.B. de Winter/E. Manger,
1998, 28 pag., z/w afbeeldingen

prijs € 2,50