Alle aangegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief verzendkosten. Bestellen kan door overmaken van het vermelde bedrag op Bankrekening NL84 RABO 0142 6525 63 ten name van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed, Postbus 85469, 2508 CD Den Haag.

Graag ook tegelijk een email met vermelding van de naam van de publicatie(s). Let u er op dat uw adres is vermeld op de overschrijving en email!

Brood. Daar zit wat in!

De ontwikkeling van de brood- en meelfabricage in de Haagse regio

Wie kent ze niet de Haagse bakkers Lensvelt Nicola, Hus en Paul C. Kaiser? De geschiedenis van deze firma’s en andere Haagse broodfabrieken staan centraal in deze publicatie. Auteur Koos Havelaar schetst de ontwikkeling van deze boeiende bedrijfstak met het accent op het industriële tijdperk.

Rond 1900 is de Haagse broodmarkt voornamelijk in handen van een aantal broodfabrieken. Aanvankelijk treden zij zelfstandig op, maar vanaf eind jaren 50 zet een enorme concentratie van bedrijven in om uiteindelijk te eindigen in één groot industrieel bakkerijbedrijf, de firma Hus.

Twee eeuwen bakkerijindustrie komen voorbij in foto’s en reclamemateriaal en met daarnaast ook aandacht  voor het erfgoed van de bakkerijen.

Uitgave: Eindeloos ontwerpen en uitgeven

2023, 145 pagina’s

prijs: € 29,50 (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

donateursprijs: € 27,00 (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Nieuw in Oud

Binckhorst Den Haag

Deze publicatie geeft een overzicht van geslaagde herbestemmingsprojecten in de Binckhorst. Het nieuwe gebruik van de bouwcomplexen is heel uiteenlopend, zowel bij de uitgangspunten, zoals een fabriek of een kantoor als wel bij de nieuwe functies van een complex dat kan variëren van bedrijfsverzamelgebouw, evenementenhal, woningen of een restaurant.

Voor de publicatie zijn 12 markante voorbeelden in de Binckhorst geselecteerd, zoals Bink36, de Fokker Terminal, het ketelhuis van de Caballerofabriek en de voormalige SDU-locatie. Per project is aandacht voor de geschiedenis van het oorspronkelijke bedrijf, de architectuur en het interieur en de nieuwe functie. Dit alles rijk gelardeerd met historische en actuele foto’s.

Uitgave: Eindeloos ontwerpen en uitgeven

2020, 160 pagina’s

prijs: € 35,- (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

donateursprijs: € 32,50 (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Bewaard en bewonderd

Industrieel erfgoed in de Haagse regio

De publicatie Bewaard en bewonderd geeft een minder voor de hand liggend beeld van het industrieel erfgoed. Het geeft een overzicht van de grote rijkdom van het thema, specifiek in de Haagse regio. Naast een historische achtergrond is er plaats voor een beeldverhaal over de ontwikkeling van de nijverheid. De gebruikte voorbeelden zijn terug te vinden in de stad: op straat, in interieurs, in archieven en musea. Het boek verschijnt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van SHIE en geeft ook een indruk van het werkveld van de SHIE in die periode.

Uitgave: Walburg Pers

2019, 176 pagina’s

prijs: € 29,95 (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

donateursprijs: € 25,- (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Hollands Spoor. Een Koninklijk treinstation

Kathedraal van de techniek

In de publicatie komen veel aspecten uit het bijzondere verleden van het station aan de orde. Zo passeert de voorgeschiedenis vanaf de aanleg van de eerste spoorlijn. Ook is er aandacht voor de stedelijke ruimte rondom het station. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de totstandkoming van het huidige neorenaissance station: het ontwerp, de bouw en de inrichting en welke Haagse bedrijven daarbij ingeschakeld werden. Vervolgens wordt ingegaan op het gebruik van het station en zijn bijzondere ontvangsten van staatshoofden, diplomaten, filmsterren, sporthelden en culturele ensembles.

Uitgave: Eindeloos ontwerpen en uitgeven

2017, 176 pagina’s

prijs: € 35,- (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

donateursprijs: € 32,50 (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Omslag, Nieuw in Oud 2

‘Groote zoon van de stad’ Adam Schadee

Stadsarchitect Den Haag 1891-1927

Met ontwerpen voor meer dan 200 kleine en grote gebouwen voor de gemeenschap, waaronder inmiddels veel industrieel erfgoed, heeft architect Adam Schadee (1862-1937) een fundamentele bijdrage geleverd aan de modernisering van Den Haag. Tijdens zijn dienstverband als bouwkundige van Gemeentewerken vanaf 1891 en als hoofd van de ontwerpafdeling vanaf 1905 groeide de stad explosief en raakte de modernisering van Den Haag in een stroomversnelling.

Uitgave: Gemeente Den Haag, VOM-reeks

2016, 174 pagina’s

prijs: € 24,50 (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

donateursprijs: € 22,- (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Nieuw in Oud. 20 jaar herbestemming Haags industrieel erfgoed

Dit SHIE-jubileumboek geeft een overzicht van een 20-tal industrieel erfgoed projecten die de afgelopen jaren in Den Haag en omgeving zijn herbestemd, zoals de Pander-fabriek, Ypenburg, de HTM remise en garage, etc. Het geheel wordt vooraf gegaan met een inleiding over het thema en is rijk geïllustreerd met zowel oude als nieuwe foto’s.

Uitgave: Eindeloos ontwerpen en uitgeven
2013, 196 pagina’s.

prijs: € 30,- (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)
donateursprijs: € 27,50 (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk).

De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging

Voorgeschiedenis en ontwikkeling van het grootste Haagse industrieterrein

Een ruim geïllustreerd naslagwerk over de geschiedenis van de Binckhorst die begint in de prehistorie. Met aandacht voor de archeologie, de poldergeschiedenis, het kasteel De Binckhorst, de begraafplaats Sint Barbara en uiteraard het ontstaan en de ontwikkeling als industriegebied.

Uitgave: Gemeente Den Haag, VOM-reeks
2012, 252 pagina’s.

prijs € 24,95 (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)
donateursprijs  € 20,- (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk).

Tekens aan de wand

Geschilderde muurreclames in Nederland

Een overzichtswerk van geschilderde muurreclames in Nederland met aandacht voor ontstaan, terugval en revival van muurreclames. Uitvoerig geìllustreerd met zowel historische afbeeldingen als fraai fotowerk dat speciaal voor deze uitgave werd vervaardigd.

Uitgave: Trichis i.s.m. Stichting Tekens aan de wand
2012, 177 pagina’s.

prijs € 17,50- (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)
donateursprijs € 12,50 (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk).

Het leven begint met melk

Geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse regio

Gebaseerd op de Echo’s van de werkvloer, interviews met oud-werknemers (van melkman tot directeur) en uitgebreid archiefonderzoek hebben Koos Havelaar en Antoinette van der Horst deze SHIE publicatie geschreven.
J.J. Havelaar en A.G. van der Horst-Voorn

Uitgave: SHIE
2007, 140 pagina’s, 80 kleur en 120 z/w afbeeldingen

prijs € 10,- (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)
donateursprijs € 7,- (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk).

Onverdoofbare ondernemingsgeest

Portretten van Haagse ondernemers

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum van de SHIE. Het boek bevat portretten en beschrijvingen van een aantal Haagse ondernemers zoals: Enthoven (IJzergieterij), Maritz (Geschutgieterij), Kirchmann (ZHB), Dekker (Dekker Hout), Hus (Brood- en Beschuitfabriek), Van der Geest (verhuizingen) en W.J. van Zeggelen (Drukkerij Albani)

Uitgave: SHIE
2003, 95 pagina’s, full-colour
redactie: J.J. Havelaar

prijs: € 10,- (excl. € 4,85 verzendkosten, afhalen is mogelijk)
donateursprijs: € 7,50 (exclusief € 4,85 verzendkosten)

Bedrijvigheid aan Haagse grachten

De Noordwal en Veenkade rond 1900

De singelgrachten rond Den Haag waren de voornaamste plaats van vestiging van bedrijven. In dit boek ondermeer aandacht voor De Coöperatieve Vereniging Eigen Hulp, de firma J. Hoogeveen & Co en de Zuidhollandsche Bierbrouwerij.
J.J. Havelaar, A. te Hoonte en A.van der Horst
1995, 64 pag., z/w afbeeldingen

prijs  uitverkocht

De metaalpletterij en ijzergieterij L.I. Enthoven & Co.

P.H. Enthoven / J.J. Havelaar, 1996, 68 pag., z/w afbeeldingen, VOM-reeks

prijs uitverkocht

Het boek is te downloaden als PDF-bestand via de site van de afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente Den Haag.

Als men met de Trekschuiten van Delf den Hage inkomt…

De Oude Haven van Den Haag

J.J. Havelaar / A.G. van der Horst / C. de Kler, 1998, 86 pag., kleur/z/w afbeeldingen en plattegronden

prijs uitverkocht

Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij

J.B. de Winter/E. Manger,
1998, 28 pag., z/w afbeeldingen

prijs € 2,50