De SHIE heeft in de loop van jaren een serie routes langs industrieel erfgoed samengesteld en uitgegeven in handzame brochurevorm.
Hier vindt u de routes op nummer van verschijning geordend. Naast algemene routes zijn er ook verschillende themaroutes te koop.

Alle aangegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief verzendkosten. Bestellen kan door overmaken van het vermelde bedrag op Bankrekening NL84 RABO 0142 6525 63 ten name van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed, Postbus 85469, 2508 CD Den Haag.

Graag ook tegelijk een email met vermelding van de naam van de publicatie(s). Let u er op dat uw adres is vermeld op de overschrijving en email!

Haagse historische muurreclame-app

Voor de app Haagse historische muurreclames is een begeleidende brochure gemaakt. Hierin is een gebruiksaanwijzing voor de app opgenomen, een artikel over buitenreclame en een achtergrond verhaal over de geschilderde muurreclames. Ook wordt aandacht besteed aan het SHIE-restauratieproject ‘Muurvlakte te huur’ waar in tien jaar tijd aan tien muren met verschillende reclameschilderingen werd gewerkt om ze van de ondergang te redden. In de omslag zijn drie deelkaarten van Den Haag verwerkt waarop de 45 locaties van de reclames zijn aangegeven.

 prijs € 3,00 (excl. € 3,70 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

De Laakhaven App

Deze brochure geeft het historische achtergrond verhaal van het industriegebied De Laakhaven en geeft een toelichting op de Laakhaven-app. Aan de hand van een aantal ankerpunten worden diverse aspecten van de Laakhaven belicht, zoals het Slachthuis en de verschillende havens. Verder is er achterin een uitklapkaartje opgenomen met alle locaties die op de app te bekijken zijn. Hier treft u historische informatie, foto’s en links naar relevante informatie, zoals websites en filmbeelden.

prijs € 3,00 (excl. € 3,70 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Bedrijventerrein De Binckhorst App

Deze brochure geeft het historische achtergrond verhaal van het industriegebied De Binckhorst en geeft een toelichting op de Binckhorst-app. Aan de hand van een aantal ankerpunten worden diverse aspecten van de Binckhorst belicht, zoals Bink36, de gasfabriek en de verschillende havens. Verder is er achterin een uitklapkaartje opgenomen met alle locaties die op de app te bekijken zijn. Hier treft u historische informatie, foto’s en links naar relevante informatie, zoals websites en filmbeelden.

prijs € 3,00 (excl. € 3,70 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Route 7 Van Scheveningenhaven tot Binckhorsthaven

Fietsroute langs industrieel erfgoed in Scheveningen en Den Haag. Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van en in samenwerking met Het Haagse Gemeentearchief heeft de SHIE deze fietsroute uitgebracht. De route verbindt diverse belangrijke grote industriegebieden: de Scheveningse haven, het Gemeentelijke Industrie Terrein,  de Laakhaven en de Binckhorsthaven met elkaar. Er wordt ingegaan op de geschiedenis van het onstaan van deze industriegebieden en er wordt informatie verstrekt over de industriële complexen onderweg. Een tocht door 80 jaar ontwikkeling en uitbouw van de Haagse industriegebieden.
Lengte 15 km

prijs € 2,40 (excl. € 3,70 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Route 6 Muurvlakte te huur

Deze route vloeit voort uit het project van de SHIE: ‘Muurvlakte te huur’ dat al sinds 2005 loopt. Met het project hoopt de SHIE de belangrijkste muurreclames in beeld te kunnen brengen en in sommige gevallen – met financiële hulp – te kunnen laten restaureren. Van de ongeveer 60 geschilderde muurreclames zijn er bijna veertig opgenomen in deze route. Een represenatieve selectie van tien reclames zal worden gerestaureerd.
Met deze route in de hand kunt u zich een beeld vormen van het fenomeen muurreclame en kunt u ook het restauratieproject van de SHIE in de loop van de tijd volgen.

Niet meer verkrijgbaar. Hiervoor in de plaats is de brochure over de Haagse historische muurreclames gekomen (zie boven)

Route 5 Wandelen langs sporen van metaalnijverheid

Een wandeling langs objecten en monumenten met als thema giet- en smeedijzer; een van de meest toegepaste materialen in de 19de eeuw. Dit product werd voor een groot deel in Den Haag zelf geproduceerd. Den Haag kende twee grote metaalgieterijen en -pletterijen: L.I.. Enthoven en De Prins van Oranje. Daar werkte samen ongeveer 1200 tot 1300 mensen. De objecten die u op de route tegenkomt zijn vaak de laatste herinneringen aan de firma’s. Tijdens de wandeling is een representatieve selectie metaalproducten van Haagse bedrijven te bewonderen. De route begint bij station HS en eindigt op de gieterijbrug bij het Korte Voorhout.
Lengte 5 km

prijs € 1,20 (excl. € 3,70 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Route 4 Rozenburg tegeltableaus op de kaart gezet

Een inventarisatie van tegeltableaus van de Haagse fabriek Rozenburg. Er zijn drie verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er tableaus met reclame voor Haagse bedrijven zoals De Sierkan of de Landsdrukkerij, maar ook met firmanamen van Haagse bedrijven en tot slot tableaus die werden aangeboden bij een jubileum. Van deze types vindt u voorbeelden in deze inventarisatie met in de beschrijvingen meer historische feiten over de firma’s.
De inventarisatie is letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. Op die manier kunt u naar eigen keuze de tableaus bekijken, met de fiets, lopend of deels met openbaar vervoer.

prijs € 1,80 (excl. € 3,70 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Route 3 Wandelen van Hollandse Spoor tot Regentessekwartier

Deze route heeft als thema de reclame van Haagse bedrijven. Vooral in de periode 1890 tot 1940 zijn door bedrijven fraaie reclames gemaakt. De route loopt vanaf station Hollandse Spoor, via het centrum richting Zeeheldenkwartier en eindigt na ongeveer 6,5 km in het Regentessekwartier.
Op de route komt u verschillende uitingen van reclames tegen: muureclames, uithangborden, reclame in terrazzo, ijzer, glas en beeldhouwwerk. Veel verschillende uitvoeringen die vaak met oude technieken tot stand zijn gekomen.
Lengte 6,5 km

prijs € 1,80 (excl. € 3,70 verzendkosten, afhalen is mogelijk)

Route 2 Fietsen door Den Haag, Scheveningen en Loosduinen

In deze fietsroute speelt, net als bij de route langs de Vliet, het water een prominente rol. Ook in het begin van de 20ste eeuw zochten nieuwe bedrijven en bedrijven die wilden uitbreiden een plek aan het water op. Handig voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van de producten.
De route voert u langs vergeten bedrijven, restanten van industriële bedrijvigheid, maar ook hergebruik van industrieel erfgoed en bruggen, muurreclames en sluizen in Den Haag, Scheveningen en Loosduinen. Ook het mooie Haagse groen langs het water en in de duinen wordt niet vergeten.
Lengte 20 km

Niet meer verkrijgbaar

Route 1 Fietsen langs de Vliet en de Broeksloot

In deze fietsroute langs het water kan men diverse aspecten van industrieel erfgoed van dichtbij bekijken. Het water vormt de leidraad en is nog steeds belangrijk als manier om goederen te vervoeren. Maar ook de kanalen die de uitwatering vormen voor de vele polders in de omgeving zijn belangrijk.
Van beide aspecten uit het industriële verleden treft men langs de route elementen aan. Naast fabrieksgebouwen zijn er gemalen, bruggen, een watertoren en een sluizencomplex te bewonderen. De route voert door Den Haag, Rijswijk, Leidschendam en Voorburg.
Lengte 30 km

Niet meer verkrijgbaar