De SHIE organiseert naast de lopende zaken als onderzoek, het uitbrengen van de Haagvaarder, regelmatig een aantal specifieke activiteiten. Bij het verschijnen van een publicatie of het gereedkomen van een restauratie wordt voor donateurs een aantrekkelijk programma samengesteld.

Presentaties

Oplevering van de gerestaureerde muurreclames aan de Frederik Hendriklaan, 2014.

Oplevering van de gerestaureerde muurreclames aan de Frederik Hendriklaan, 2014.

Na tien jaar looptijd van het project werd in 2014 het restauratieprogramma Muurvlakte te Huur afgerond met de oplevering van de restauratie van de muurreclames aan de Frederik Hendriklaan. Bij iedere oplevering van een restauratie in de periode van tien jaar werd een presentatie georganiseerd. Hierbij werd de stand van zaken van het project uit de doeken gedaan en de restauratie toegelicht.
Ook bij het verschijnen van een publicatie en brochures, zoals de Haagvaarder en de app’s, wordt een feestelijke bijeenkomst op een bijzondere industrieel erfgoed locatie georganiseerd.

Naast de publicatie wordt het verhaal verteld van de locatie en is er vaak een rondleiding ter plekke of de opgeleverde muurreclame toegelicht. Bij de presentatie van wandeling 3 langs historische reclames werd bijvoorbeeld een deel van de route gelopen, er werd gestart met een rondleiding in de Electriteitsfabriek aan het De Constant Rebecqueplein.

Fietsroute 7 ‘Van Scheveningenhaven tot Binckhorsthaven’ kende een zeer bijzondere introductie. De route werd uitgebracht in samenwerking met het Haags Gemeentearchief dat in 2009 125 jaar bestond. Samen werd een dagprogramma georganiseerd met de start in de mijnzaal van de visafslag met een presentatie over het eerste gedeelte van de route. Rond het middaguur volgde in een gedeelte van de Electriciteitsfabriek een presentatie over het tweede deel. Daarna kon men naar de Binckhorsthaven fietsen en daar nog een drietal locaties bezoeken. De dag werd afgesloten in Binck 36.

De eerste door de SHIE samengestelde app werd gepresenteerd tijdens één van de activiteiten in het kader van het I’M Binck-festival in de Besturing aan de Saturnusstraat.

Lustrumviering

Tot nu toe heeft de SHIE iedere vijf jaar een feestelijk programma rond een lustrumviering georganiseerd. In 2003 was het een symposium over de Haagse industrie bij de Haagse Kamer van Koophandel. Met een historische tram of bus kon men een bezoek brengen aan Haagse bedrijven met historie. Aan het einde van de middag werd de jubileumpublicatie Onverdoofbare Ondernemingsgeest gepresenteerd.

In november 2008 werd middels een rondrit met historische bussen door de Binckhorsthaven het derde lustrum gevierd. Vanaf Binck 36 (voormalige Centrale Werkplaats PTT) werden de overgebleven gebouwen van de gemeentelijke gasfabriek bezocht. Daarna kreeg men een rondleiding bij drukkerij ANDO en papierwarenfabriek Jero. De afsluiting van de dag vond plaats in de Caballerofabriek.

Bij het 20-jarig bestaan werd in zaal 3, een gedeelte van de Electricteitsfabriek, een symposium gehouden over herbestemming van industrieel erfgoed in Den Haag. Onder grote belangstelling werd een gevarieerd programma gebracht en werd aan het eind van de middag de bijzonder fraaie jubileumpublicatie Nieuw in Oud 20 jaar herbestemming Haags industrieel erfgoed gepresenteerd. Bij het 25 jarig bestaan presenteerde de SHIE de publicatie Bewaard en bewonderd, een overzicht van allerlei facetten van industrieel erfgoed in de regio Haaglanden. Op 1 maart 2019 organiseerde de SHIE rond deze presentatie een symposium over persoonlijke verhalen in het voormalige Billiton-gebouw aan het Louis Couperusplein.

In 2023 vierden we het zesde lustrum en dat deden we in de voormalige arbeiderssociëteit Concordia, later drukkerij Voortvaren, met een programma rond het octrooi. Een korte trip langs historische producten leidde naar een recent product, de kaarthouder van Secrid. Op de middag werd ook een nieuwe publicatie Brood. Daar zit wat in! gepresenteerd.

Een geheel andere  feestelijke presentatie in 2017 was die van het boek over Hollands Spoor in de Koninklijke wachtkamer. Het eerste exemplaar overhandigde voorzitter Koos Havelaar aan Sjaak Bral. In 2018 was de publicatie één van de drie genomineerde voor de Die Haghe prijs.

Deelname aan publieksevenementen

Eén van evenementen waaraan de SHIE vanaf haar beginjaren deel neemt is de Open Monumentendag. Telkens is de SHIE op de tweede zaterdag van september ergens in een open monument aanwezig om het Haagse industrieel erfgoed in de schijnwerpers te zetten. Een ideale gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten en ze wegwijs te maken in het industrieel erfgoed van de regio. Vanzelf ontmoeten we hier ook onze donateurs en proberen we ook nieuwe donateurs te werven.
Ook op de Haagse Dag van de Geschiedenis was de SHIE present en stond tussen alle andere Haagse organisaties en instellingen die actief zijn op gebied van de Haagse geschiedenis. Op de Dag werd door de SHIE ook een gratis toegankelijk programma georganiseerd. De ene keer waren dat lezingen met een wandeling en de andere keer alleen een wandeling. De Dag is als activiteit inmiddels door het Gemeentearchief beëindigd.

Sinds een paar jaar neemt de SHIE ook deel aan de Haagse Dag van de Architectuur en staat dan op locatie paraat om geïnteresseerden rond te leiden. Zo waren we de afgelopen jaren te gast in de voormalige Philips telecommunicatiefabriek aan de Fruitweg en in de RAC-hallen aan de Van der Kunstraat.

In 2021 nam de SHIE voor het eerst deel aan het Art Nouveau Festijn dat begin september werd georganiseerd. We verzorgden twee wandelingen binnen het thema en een twee fietstochten.