Doelstelingen

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de SHIE is zich inzetten voor behoud van industrieel erfgoed. Daaraan vooraf gaat vanzelfsprekend een fase van onderzoek en afweging of een object inderdaad tot het industrieel erfgoed gerekend moet worden.
Belangrijk hierbij is het genereren van publiciteit voor het thema industrieel erfgoed in zijn algemeenheid en soms specifiek voor een bepaald object. Daarnaast zoekt de SHIE waar mogelijk naar samenwerking in de regio of met specifieke organisaties.

Publicaties

Onderzoek kan ook leiden tot een publicatie over een bepaald thema. Zo verschenen publicaties over de Oude Haven van Den Haag (Spuikwartier), Haagse ondernemers door de eeuwen heen, de zuivelindustrie, de Binckhorst, de brood- en meelindustrie en over herbestemming van industrieel erfgoed. Daarnaast publiceert de SHIE wandel- en fietsroutes langs industrieel erfgoed en bijvoorbeeld historische reclames in de stad en industriegebieden, in brochurevorm en sinds 2017 ook als app. In de Haagvaarder, het SHIE-kwartaalbulletin, worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van recent onderzoek en in de digitale Nieuwsbrief van andere actualiteiten.

SHIE bestuur per 1 januari 2023

Bestuur

Het bestuur van de SHIE bestaat uit de volgende personen (van links naar rechts):

zittend:

Peter Plasschaert (penningmeester)
Dorrit Steens (lid)

staand (van links naar rechts):

Vincent Voorhoeve (secretaris)
Jenny Huttinga (lid)
Marja Langenberg (lid)
Koos Havelaar (voorzitter)

Financiën

De SHIE verwerft voor de lopende activiteiten haar financiële middelen uit donaties van de nog steeds groeiende schare donateurs. Voor specifieke projecten, zoals Muurvlakte te Huur, Made in The Hague en publicaties, wordt een beroep gedaan op de gemeente, fondsen, instellingen en bedrijven.
Voor de jaarcijfers 2022 en 2023 zie bijlage jaaroverzicht 2023.
Bankrekeningnr: NL84 RABO 0142 6525 63 t.n.v. Stichting Haags Industrieel Erfgoed te Den Haag.

Jaaroverzicht 2023

Voor een overzicht van de in 2023 ondernomen activiteiten, zie de rubriek Nieuwsbrief.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. De door hen gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Contactgegevens

J.J. Havelaar, Postbus 85469, 2508 CD  Den Haag

RSIN / fiscaal nr ANBI

8023 73 975

De SHIE is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI-organisatie, waardoor u uw donatie met 1,25 mag vermenigvuldigen als aftrekpost voor de belasting.