Doelstelingen

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de SHIE is zich inzetten voor behoud van industrieel erfgoed. Daaraan vooraf gaat vanzelfsprekend een fase van onderzoek en afweging of een object inderdaad tot het industrieel erfgoed gerekend moet worden.
Belangrijk hierbij is het genereren van publiciteit voor het thema industrieel erfgoed in zijn algemeenheid en soms specifiek voor een bepaald object. Daarnaast zoekt de SHIE waar mogelijk naar samenwerking in de regio of met specifieke organisaties.

Publicaties

Onderzoek kan ook leiden tot een publicatie over een bepaald thema. Zo verschenen publicaties over de Oude Haven van Den Haag (Spuikwartier), Haagse ondernemers door de eeuwen heen, de zuivelindustrie, de Binckhorst en over herbestemming van industrieel erfgoed. Daarnaast publiceert de SHIE wandel- en fietsroutes langs industrieel erfgoed en bijvoorbeeld historische reclames in de stad en industriegebieden, in brochurevorm en sinds 2017 ook als app. In de Haagvaarder, het SHIE-kwartaalbulletin, worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van recent onderzoek en in de digitale Nieuwsbrief van andere actualiteiten.

Bestuur

Het bestuur van de SHIE bestaat uit de volgende personen (van links naar rechts):

  • Marja Langenberg (lid)
  • Koos Havelaar (voorzitter)
  • Peter Plasschaert (penningmeester)
  • zittend:
  • Dorrit Steens (lid)
  • Vincent Voorhoeve (secretaris)

Financiën

De SHIE verwerft voor de lopende activiteiten haar financiële middelen uit donaties van de nog steeds groeiende schare donateurs. Voor specifieke projecten, zoals Muurvlakte te Huur, Made in The Hague en publicaties, wordt een beroep gedaan op de gemeente, fondsen, instellingen en bedrijven.
Voor de jaarcijfers 2019 en 2020 zie bijlage jaaroverzicht 2020.
Bankrekeningnr: NL84 RABO 0142 6525 63

Jaaroverzicht 2020

Voor een overzicht van de in 2020 ondernomen activiteiten, zie de rubriek Nieuwsbrief.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. De door hen gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Contactgegevens

J.J. Havelaar, Postbus 85469, 2508 CD  Den Haag

RSIN / fiscaal nr ANBI

8023 73 975