Het terrein waar de SHIE zich vanaf haar oprichting in 1993 als organisatie op richt is het behoud van het industrieel erfgoed en ook om dit erfgoed in de belangstelling van het publiek te brengen.

Onder de term industrieel erfgoed rekent de SHIE zowel het onroerend erfgoed (gebouwen) als het roerend erfgoed (machines, producten, reclame, e.d.) van handel en industrie en ook het immateriële erfgoed; de verhalen van werkende mensen.