Haagvaarder 100 – Haagvaarder Industrieel erfgoed bulletin voor de Haagse regio

Al bij de oprichting van de SHIE leefde het idee om een eigen bulletin uit te geven om zo het contact te onderhouden met de achterban, die we overigens nog moesten gaan opbouwen. Aanvankelijk was de insteek vooral nieuws te brengen over het industrieel erfgoed in de Den Haag en de regio. Dit laatste kwam ook tot uiting in de keuze voor de naam Haagvaarder, zoals in het vorige nummer al uiteen gezet.

Bewaard en Bewonderd, Industrieel Erfgoed in de Haagse regio

Dit jaar bestaat de SHIE 25 jaar en begin 2019 verschijnt de 100ste Haagvaarder. Twee gebeurtenissen, die de SHIE niet zomaar voorbij laat gaan. Ter gelegenheid van beide jubilea verschijnt in maart 2019 een nieuwe publicatie: Bewaard en Bewonderd, Industrieel Erfgoed in de Haagse regio, een uitgave van de Walburg Pers in samenwerking met de SHIE. Uitgangspunt van deze publicatie is om een breed publiek bekend te maken met de grote diversiteit en rijkdom van het thema industrieel erfgoed. Een publicatie met naast een historische achtergrond ook een beeldverhaal over de ontwikkeling van de nijverheid in de regio en een keuze uit de producten en andere objecten die we in 25 jaar voorbij hebben zien komen. De voorbeelden zijn terug te vinden in de stad: op straat, in interieurs, in archieven en musea.

Delftse Beurtveer, Zieken, 1765

Haagvaarder 99 – Door de smalle Haagse grachten

De Hofvijver kan wel als het bekendste historische water in het centrum van Den Haag worden aangemerkt. Rond het Binnenhof lagen ook grachten, die voor de afwatering verbonden waren met het Spui. Deze spuigracht werd in de 15de eeuw verbreed en doorgetrokken tot de Vliet en vormde een belangrijke verbinding van het dorp Die Haghe met het achterland. Over het water konden voedingsmiddelen en grondstoffen voor de nijverheid naar het centrum worden getransporteerd. Ook voor personenvervoer vormde het water een belangrijk route.

Station Hollands Spoor, Stationsplein, 2017

Boek Hollands Spoor verliest nipt de Die Haghe Prijs 2018

Op donderdag 1 november werd in de glazenzaal bij de Synagoge aan de Prinsessegracht bekend gemaakt welk boek bekroond wordt met de Die Haghe Prijs 2018. Ook de uitgave van Hollands Spoor Een Koninklijk treinstation dong mee als één van de drie genomineerden. Ondanks de lovende woorden van de vakjury ging de prijs onze neus voorbij en ging naar het boek over de Haagse Diakonie.
Een aantal fragmenten uit het juryrapport volgen hierbij uiteraard toegespitst op Hollands Spoor:

Philips, Telecommunicatie, Televisiestraat 2-4, 2017

Dag van de Haagse Architectuur

Zaterdag 2 juni is het de Dag van de Architectuur. De SHIE doet ook dit jaar weer mee en verzorgt een activiteit in de voormalige Philipsfabriek aan de Televisiestraat – Fruitweg. De Philipsfabriek is een ontwerp van architect Dirk Roosenburg en werd in 1958 officieel in gebruik genomen. Hier werden door Philips telefooncentrales vervaardigd.

De Laakhaven APP

Na het succes van de Binckhorst-App is de SHIE verder gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe app voor het oudste Haagse industriegebied. Voor de Laakhaven, ontworpen rond 1890 en vanaf 1900 tot 1930 aangelegd, maakten we reeds in 1988 een wandelroute, die inmiddels weinig houvast meer bied. Nu is er dan een app waarmee iedereen het sterk veranderde gebied kan gaan verkennen en op zoek kan naar de laatste industrieel erfgoed relicten.