Haagsche Automobiel Maatschappij, Van Beverningkstraat 229-239, 1911

Haagvaarder 101 – De nieuwe garage der Haagsche Automobiel-Maatschappij

In de nieuwbouw van de Van Beverningkstraat verrees in 1911 de autostalling met bovenwoningen van de Haagsche Automobiel-Maatschappij. De opdrachtgever en de architect werden bejubeld in De Revue der Sporten en in De Hofstad van september 1911 om hun vooruitstrevende en unieke gebouw: “een geheel dat voorzeker zijn weerga in ons land niet zal vinden” met “de magnifieke koetspoort, waarin de traditie der Gouden Eeuw in modernen geest is vervolgd”.

SHIE 25 jaar

Nieuws SHIE 25 jaar Op vrijdag 1 maart vierden we het 25-jarig jubileum van de SHIE en het verschijnen van de 100-ste Haagvaarder met een symposium gewijd aan het verhalen vertellen. Satdshistoricus Wim Willems vertelde over de geschiedenis van de Haagse Nutsspaarbank waarvan de idealen voortleven in Fonds 1818. Ellen Steendam en Marloes Wellenberg van…

Haagvaarder 100 – Haagvaarder Industrieel erfgoed bulletin voor de Haagse regio

Al bij de oprichting van de SHIE leefde het idee om een eigen bulletin uit te geven om zo het contact te onderhouden met de achterban, die we overigens nog moesten gaan opbouwen. Aanvankelijk was de insteek vooral nieuws te brengen over het industrieel erfgoed in de Den Haag en de regio. Dit laatste kwam ook tot uiting in de keuze voor de naam Haagvaarder, zoals in het vorige nummer al uiteen gezet.

Bewaard en Bewonderd, Industrieel Erfgoed in de Haagse regio

Dit jaar bestaat de SHIE 25 jaar en begin 2019 verschijnt de 100ste Haagvaarder. Twee gebeurtenissen, die de SHIE niet zomaar voorbij laat gaan. Ter gelegenheid van beide jubilea verschijnt in maart 2019 een nieuwe publicatie: Bewaard en Bewonderd, Industrieel Erfgoed in de Haagse regio, een uitgave van de Walburg Pers in samenwerking met de SHIE. Uitgangspunt van deze publicatie is om een breed publiek bekend te maken met de grote diversiteit en rijkdom van het thema industrieel erfgoed. Een publicatie met naast een historische achtergrond ook een beeldverhaal over de ontwikkeling van de nijverheid in de regio en een keuze uit de producten en andere objecten die we in 25 jaar voorbij hebben zien komen. De voorbeelden zijn terug te vinden in de stad: op straat, in interieurs, in archieven en musea.

Delftse Beurtveer, Zieken, 1765

Haagvaarder 99 – Door de smalle Haagse grachten

De Hofvijver kan wel als het bekendste historische water in het centrum van Den Haag worden aangemerkt. Rond het Binnenhof lagen ook grachten, die voor de afwatering verbonden waren met het Spui. Deze spuigracht werd in de 15de eeuw verbreed en doorgetrokken tot de Vliet en vormde een belangrijke verbinding van het dorp Die Haghe met het achterland. Over het water konden voedingsmiddelen en grondstoffen voor de nijverheid naar het centrum worden getransporteerd. Ook voor personenvervoer vormde het water een belangrijk route.

Station Hollands Spoor, Stationsplein, 2017

Boek Hollands Spoor verliest nipt de Die Haghe Prijs 2018

Op donderdag 1 november werd in de glazenzaal bij de Synagoge aan de Prinsessegracht bekend gemaakt welk boek bekroond wordt met de Die Haghe Prijs 2018. Ook de uitgave van Hollands Spoor Een Koninklijk treinstation dong mee als één van de drie genomineerden. Ondanks de lovende woorden van de vakjury ging de prijs onze neus voorbij en ging naar het boek over de Haagse Diakonie.
Een aantal fragmenten uit het juryrapport volgen hierbij uiteraard toegespitst op Hollands Spoor: