Kraan, oude haven, Gent, 2017

Haagvaarder 93 – Pleidooi voor de Haagse kranen. Een bericht uit den verre.

Als geëmigreerd bestuurslid wil ik graag de kans aangrijpen om een link te leggen tussen het industrieel erfgoed in Den Haag en dat in mijn nieuwe woonplaats Gent. In mijn korte periode als actief bestuurslid van SHIE was voor mij een van de meest aansprekende dossiers dat van de havenkranen in de Laakhaven. Een directe verbinding met Gent drong zich op toen daar vorige zomer de havenkranen aan de Schipperskaai werden teruggeplaatst als landmarks in de openbare ruimte bij de herontwikkeling van het oude havengebied tot een nieuw stadsdeel.

Dag van de Architectuur – De Visafslag Scheveningen

Op zaterdag 20 mei is het weer de Dag van de Architectuur gecombineerd met de Dag van de Bouw. Gidsen staan voor u klaar om u door nieuwe en vernieuwde gebouwen, die de rest van het jaar beperkt toegankelijk zijn, rond te leiden. Zij vertellen u over de architectuur, de geschiedenis en wat er zoal gebeurt in het gebouw. Ook kunt u tijdens de Dag van de Architectuur deelnemen aan stadswandelingen of een lezing bijwonen. Voor kinderen is er een workshop maquette bouwen en een fotowedstrijd. In samenwerking met de Dag van de Bouw, zijn er bovendien interessante bouwplaatsen open.

Waldorp radio, Waldorpstraat , Mosquito, ca. 1950

Haagvaarder 92 – De Mosquito

“Er zijn veel hulpmotoren, maar er is slechts één Mosquito”, zo luidde de kop van een advertentie in een krant in 1951. Het wonder uit Italië is het concurrerende alternatief van de Solex, die net zoals de Mosquito ook in Den Haag werd geassembleerd. De Solex was in 1948 op de Nederlandse markt gekomen en werd geleverd en geproduceerd door de firma Van der Heem. Deze firma leverde echter een compleet rijwiel met verzwaard frame met hulpmotor. Uiteraard lag de prijs hiervan aanzienlijk hoger (f 375,-) dan van de losse motor van de Mosquito (ca. f 200,-).

Een overvol perron op station HS, ca. 1903. (Verzameling HGA)
Eén van de hotels rond het station. (Foto HGA)Station HS, Stationsplein, 2017Een overvol perron op station HS, ca. 1903. (Verzameling HGA)

Hollands Spoor

Het station rond 1900. (Verzameling HGA) Interieur van de Koninklijke Wachtkamer. (Foto: Paul Lunenburg) Eén van de hotels rond het station. (Foto HGA) De stationsklok en het gevleugelde wiel, symbool voor de spoorwegen. (Paul Lunenburg) Een overvol perron op station HS, ca. 1903. (Verzameling HGA) Tekening van het eerste station, 1843. (Foto: Het Utrechts Archief)…

Een overvol perron op station HS, ca. 1903. (Verzameling HGA)

Crowdfunding van start

Het boek over station Hollands Spoor begint steeds vastere vormen aan te nemen. De tekst is gereed en het beeldmateriaal nagenoeg compleet. Ook de fotograaf Paul Lunenburg heeft het station inmiddels fotografisch vastgelegd en levert daarmee een fraaie bijdrage voor het boek. Dit alles samen gaat nu in een spetterende vorm gegoten worden. Voor deze laatste fase is nog wel wat financiële steun nodig vandaar dat uitgeverij Eindeloos samen de SHIE een crowfundingsactie start. Helpt u ons mee de eindstreep te bereiken voor dit bijzondere boek?

L. Gordijn, brandstoffenhandel, Voorhofstraat 28, Voorburg, ca. 1930

L. Gordijn. Van kolenhandel naar doe-meer-zelf-supermarkt

Een toevallige ontmoeting in de Binckhorst leidde tot een interview over een brandstoffenhandel die ooit in het gebied actief was, Randstadwarmte. Een intrigerende naam waarvan we graag meer wilden weten. Een gesprek met de heer L. Gordijn in het voorjaar van 2016 gaf daar een goede kijk op. In het navolgende treft u de ontwikkeling in de kolenhandel en de opkomst van de doe-het-zelf winkel.