J.P. Koster, meubilering en kunsthandel, Van der Spiegelstraat 2, ca. 1910

Haagvaarder 120 – Hugo de Grootstraat – Van de Spiegelstraat

Bij bedrijfsgebouwen gaan de gedachten nu veelal uit naar bedrijfsterreinen; concentraties van forse gebouwen, zonder woonhuizen in de directe omgeving. Maar ooit was dat anders. In wat we nu als pure woonwijken zien, stonden vroeger velerlei meestal kleine bedrijfsgebouwen. Nu onherkenbaar verbouwd, vallen zij niet meer op in het straatbeeld. Het hoekpand Hugo de Grootstraat – Van de Spiegelstraat is daar een goed voorbeeld van.

Sijthoff, Koopmansstraat, 2023

Haagvaarder 119 – Post 65, Om van te houden en te behouden?

In de periode 1965-2000 werd in Nederland in hoog tempo gebouwd, ook in Den Haag. Gegeven haar levensduur is deze zogenoemde Post 65-architectuur nu vaak toe aan vernieuwing of zelfs vervanging. Verwaarlozing en sloop dreigt voor een aantal bijzondere gebouwen. Als tegenreactie komen architectuurhistorici en beleidsmakers nu in actie om dit cultuurgoed te inventariseren en waar nodig te beschermen. Volop aandacht voor Post 65!

Zuliani, kunst en terrazzo, Industrieweg, Zoetermeer, 2018

Haagvaarder 116 – Zuliani Kunst en Terrazzo

In 1932 begon Leonardo Zuliani zijn eigen terrazzobedrijf. Hij betrok een werkplaats gelegen langs het water van het Laakkanaal aan de Viaductweg. Het bedrijf groeide gestaag, er was werk genoeg. Aanrechtbladen voor keukens, badkamervloeren, trappen en balkonvloeren was het belangrijkste werk. Ook grotere klussen nam men aan. Het bedrijf legde vloeren in het Gemeentemuseum in Den Haag en in museum Boymans Van Beuningen.

Brugwachtershuisje, Leeghwaterbrug, 2018

Haagvaarder 115 – Openen en sluiten

De aanleg van de Laakhaven vond plaats in de periode 1899 tot ca.1920. In de eerste fase bereikte het graafwerk de Rijswijkseweg. Hier kwam een draaibrug met het eerste brugwachtershuisje van de Laakhaven, dit alles kwam in 1901 gereed. In 1905 en begin jaren 20 volgde de aanleg van de Leeghwaterbrug en als laatste de Calandbrug.

RES, azijnfabriek, Kortenbos, ca. 1950

Haagvaarder 114 – Haagse azijn van ‘De Vos en De Oranjeappel’

Azijn, te vinden in elk huishouden, is eeuwenlang voornamelijk een bijproduct geweest van bierbrouwerijen. Waarbij het soms een aparte bedrijfstak van een brouwerij werd. Zo ook in Den Haag waar Brouwerij De Drie Kruisen aan de Prinsengracht al vroeg in de 19de eeuw een aparte azijnmakerij had. Eerst onder de naam De Maarschalksstaf, en later als De Ooijevaar, gaat deze azijnmakerij in 1911 mét de brouwerij ten onder. Maar in de 19de eeuw komen er al meerdere kleine azijnmakerijen in de stad, los van een brouwerij.

Phlips, Telecommunicatie, Televisieweg 2, 1962

Haagvaarder 113 – Philips Telecommunicatiefabriek Televisiestraat

In het Uitbreidingsplan Fruitweg uit 1954 wordt het gebied rondom de Fruitweg tot industrieterrein bestemd. Met dit Uitbreidingsplan ontstond een nieuw bedrijventerrein. De straten van het industrieterrein kregen namen die aan de techniek waren ontleend. De Philips Telecommunicatiefabriek aan de Televisiestraat vestigde zich in 1958 als één van de laatste grote bedrijven in de industriewijk.

Blok's Draadvorm, Koperwerf 7, 2021

Haagvaarder 112 – Blok’s Draadvorm

Loek Blok(1930) begon in 1953 in een schuurtje bij het huis van zijn ouders met het maken van lampenkappen. Hij wilde, na zijn diensttijd, graag voor zichzelf beginnen en van een lening van 60 gulden kocht hij een lasmachine. Hij boog metaaldraad in vorm en laste die tot lampenkappen. Op de fiets bracht hij ze weg naar vrouwen die stof rond de kappen naaiden voordat ze in de lampenwinkels werden verkocht