J.P. Koster, meubilering en kunsthandel, Van der Spiegelstraat 2, ca. 1910

Haagvaarder 120 – Hugo de Grootstraat – Van de Spiegelstraat

Bij bedrijfsgebouwen gaan de gedachten nu veelal uit naar bedrijfsterreinen; concentraties van forse gebouwen, zonder woonhuizen in de directe omgeving. Maar ooit was dat anders. In wat we nu als pure woonwijken zien, stonden vroeger velerlei meestal kleine bedrijfsgebouwen. Nu onherkenbaar verbouwd, vallen zij niet meer op in het straatbeeld. Het hoekpand Hugo de Grootstraat – Van de Spiegelstraat is daar een goed voorbeeld van.