ALRO, Rekenschijf, Balistraat 75-81, 2016

Haagvaarder 88 – ALRO rekenschijven

Kent u nog de rekenliniaal, een ingenieus voorwerp, waarop je door te schuiven ingewikkelde berekeningen uit kon voeren? Voor ditzelfde doel werd ook de rekenschijf gebruikt. De bekendste en grootste producent in Nederland van deze rekenschijven was de firma ALRO in de Balistraat in Den Haag. De heren W. Pasveer en ir. J.C. Dussel, de uitvinders van deze rekenschijf, vroegen in 1935 octrooi aan.

Nieuwe SHIE-website

De techniek schrijdt voort. Na ruim zes jaar is de website van de SHIE hoognodig aan vervanging toe om te voorkomen dat we technische onvolkomenheden krijgen, die niet meer op te lossen zijn. Vandaar dat we als bestuur om de tafel zijn gaan zitten met Ed van den Heuvel om te praten over de toekomst van de site.

Website Haagse bedrijven toen

Als één van de afsluitende activteiten van 2015, het Jaar van het Haags Industrieel Erfgoed werd op 26 januari 2016 de website gelanceerd over Haagse historische bedrijven. Op de website treft u bedrijfspagina’s met daarop de geschiedenis van een bedrijf, publicaties en ander bronmateriaal. Ook is er ruimte voor herinneringen aan een bedrijf; deze kunnen door bezoekers van de site worden geplaatst. Ook zijn er gebouwenpagina’s, die geheel zijn gewijd aan het gebouw; de geschiedenis en foto’s. Tot slot is er een pagina met de stadsplattegrond waarop al de ingevoerde bedrijven zijn te traceren.