Siemens, sterkstroomfabriek, Regulusweg, ca. 1965

Haagvaarder 71 – Siemens Fabriekscomplex, Binckhorst

Het bouwprogramma van het Siemens-complex op het terrein aan de Zonweg, Regulusweg en Saturnusstraat bevatte drie hoofdafdelingen: het magazijn, de sterkstroomwerkplaats (Siemens-Schuckert) en de zwakstroomwerkplaats (Siemens & Halske). Later werden dit energietechniek en informatietechniek.
De fabriek bevatte 5.300 m² voor werkplaatsen en 4.600 m² voor magazijnen en werd ontworpen door de architecten B.Buurman en ir. M.P.Schutte.

Escher, metaalconstructies, Zonweg, 1957

J.G.C. Schmitz, Escher constructiewerkplaatsen

“Ik zat in de ketelbouw, de apparatenbouw. Daar moesten dan bouwtekeningen van gemaakt worden voor de fabriek. Er moest ook nog een hele materiaaluittrek gemaakt worden; de platen moesten gerold worden, een front – moest geperst worden – dat gebeurde bij een ander bedrijf. Aan de ketel komen verschillende aan- en afvoerleidingen met meestal bovenin een mangat. Normaal gesproken kon je vanboven erin of van de zijkant. Dat ligt eraan of het voor de veiligheid beter was. Ja, want als je helemaal naar beneden moet dan moet je toch wel een stuk hijsgereedschap hebben om je te laten zakken. Het is helemaal open van binnen.”

De Sierkan, melkinrichting, Lulofsstraat, jaren 30

De Sierkan het verhaal van de heer Visser

“Mijn betrekking bij De Sierkan, 6 mei (1940) kwam ik dienst en 10 mei brak de oorlog uit…” “We leverden ook melk aan de Duitsers.. Hadden we al veertien keer melk geleverd. Per week de rekening ingeleverd en nog geen geld ontvangen. Werd ik er op uitgestuurd…”
Later werkte dhr. Visser in de melkfabriek aan de Laakhaven.
“De fabriek bestond uit twee gedeelten. Het oude gedeelte bestond uit de machinekamer, melkontvangst en botermakerij… Het nieuwe gedeelte uit de flessenfabriek en een mooie ontvangstzaal, vooral voor excursies”.

Zwitsersche Waschinrichting en ververij ‘Rijswijk’, Geestbrugkade 33-38, 1947

R.L. Haak, wasserij De Zwitsersche

“Ja, de Zwitsersche, het was voor mij natuurlijk een openbaring, ik schrok er ook wel een beetje van. Ik kan je wel zeggen, je moest verduiveld hard werken. Er werd je niks cadeau gegeven, als jongetje van 16. Het was behoorlijk aanpakken en ze betaalden ook erg goed, want voor een jongetje van mijn leeftijd 45 gulden in de week, vond ik een hele aardige betaling, in 1953.”