SDU, Christoffel Plantijnstraat, 1992

Plantijnpraat – Essentieel

Het personeelsblad Plantijnpraat (vernoemd naar de straat van vestiging) werd in 1992 voor een bepaalde werkmaatschappij van de uitgeverij van de SDU gestart. Een heel lang leven is het tijdschrift niet beschoren geweest, want in 1994 werd men min of meer tot de orde geroepen door de directie en ‘ingeschoven’ in het al bestaande bedrijfsblad Essentieel.

Succes, uitgeversmaatschappij, Prinsevinkepark, 1968

Onder Ons

Het bedrijfsblad Onder Ons is al vroeg gestart, vermoedelijk in 1937. Het was het personeelsorgaan van de uitgeversmaatschappij Succes, bekend van het maandblad Succes en later de Succesagenda en weer later van de Nederlandse Boekenclub.

Wyers, industrie- en handelsonderneming, Prinsegracht 26, 1951

Interessant

Het tijdschrift van de firma Wyers is een van de oudere wat verschijning betreft. Al voor de oorlog kwam het uit en direct erna werd het al snel weer uitgegeven. Zo zorgde de bedrijfsleiding dat het personeel in diverse steden weer bijgepraat werd.

PTT Post, district Den Haag, Waldorpstraat 3, 1965

Postkontakt

In maart 1956 verscheen het eerste nummer van Postkontakt, in A5 formaat en met alleen een gedrukt omslag. De inhoud werd toen nog gestencild. De oplage lag op 2.000 stuks, die zou uiteindelijk uitgroeien tot 9.000 exemplaren, bestemd voor het personeel van het postdistrict Den Haag waaronder ook de omliggende gemeente vielen.

Rijks Automobielcentrale, 1e van der Kunstraat, 1980

Krik

De RAC was onderdeel van de PTT, die een eigen bedrijfstijdschrift had, maar sommige afdelingen kenden ook hun eigen blad. De RAC had het tijdschrift de Krik, vernoemd naar misschien wel een van de meest gebruikte instrumenten binnen het bedrijf. De Krik werd landelijk verspreid over de werknemers van de diverse vestigingen.

Peek & Cloppenburg, Grote Markstraat 36, 1953

Contact

Het personeelsblad van kledingmagazijn Peek & Cloppenburg geeft een mooi inkijkje in een blad van een groot concern met diverse lokale winkels. In het tijdschrift werden de diverse plaatsen waar zich winkels bevonden ook vermeld bij de betreffende artikelen, Huis en dan volgde de plaatsnaam.

Laurens, sigarettenfabriek, Saturnusstraat 60, 1965

Laurens Melange

Het bedrijfsblad van de Laurens fabriek verscheen voor het eerst eind 1965 en werd gepresenteerd als het ‘Personeelsorgaan N.V. Sigarettenfabriek Ed. Laurens ‘L Khédive”te ‘s-Gravenhage’. Een vijfkoppige redactie ging het blad maken. De eerste nummers hebben al een groot aantal artikelen en rubrieken, samen rond de 20.

Coöperatieve Vereniging Eigen Hulp, OLVEH, Kortenaerkade, 1959

Olvehfoon

De Olvehfoon is een uitgave van de verzekeringsmaatschappij Olveh van 1879 te ‘s-Gravenhage. Het blad is in ieder geval verschenen vanaf 1952 tot eind jaren 60. Nummer 2 van de jaargang 1959 is geheel gewijd aan het jubileum van het bedrijf. Een later nummer (14e jrg, nr.1, januari 1966) laat een meer normale opbouw van de inhoud zien.