Siemens Nederland N.V., Huygenspark, 1940

Siemens Schakels

In 1940 verscheen het eerste nummer van Siemens Schakels onder auspiciën van de ‘Haagsche Ontspanningsvereniging Siemens’, de huidige Siemens Personeelsvereniging. Later nam een aantal vrijwilligers de redactie op zich. Langzaam maar zeker werd het verenigingsblad steeds meer een blad voor alle medewerkers. In de jaren 70 kwam Siemens Schakels onder de hoede van de afdeling Voorlichting.