Drukkerij Trio, Juffrouw Idastraat, 1948

Trio, drukkerij (1898 – 1990)

1894 Typografen komen in verweer tegen de slechte arbeidsomstandigheden en lonen. Door de Haagse afdeling van Algemene Nederlandsche Typografen Bond wordt een buitengewone ledenvergadering belegd. Een ‘looncomité’ wordt opgericht en…