Het begint met een van de vele boekhandels die Den Haag rijk was, maar groeit uit tot de gerenommeerde drukkerij en uitgeverij, die bijna twee eeuwen zou overleven.

Historisch overzicht

1739  Pieter van Cleef vestigt zich als boekverkoper aan het Spui.

1777  Zoon Isaac wordt in het boekverkopersgilde opgenomen en neemt de rol van zij vader over, maar manifesteert zich ook als uitgever, o.a. van de Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) van Betje Wolff en Aagje Deken.
Groot succes wordt behaald met de uitgave van J.C. Lavater, Phsysiognomische Fragmente.

1796-96  Het drukken en uitgeven van de Dagbladen van het Verhandelde ter Vergadering van de Provicioneele Repraesentanten van het Volk van Holland.

1803  Isaac overlijdt en zonen Pieter en Jan Eliza nemen de zaak over en zetten het bedrijf voort onder de naam Gebr. Van Cleef.

1807  Naast Den Haag is er ok een vestiging in Amsterdam. De drukkerij bevindt zich aanvankelijk in de Nieuw Molstraat, later achter de zaak aan het Spui met de ingang aan de Bagijnestraat.

1810  Drukken keizerlijke decreten.

1814  Een 25-jarig octrooi verleend voor het drukken en uitgeven van militaire reglementen e.d.
Er verschijnen veel wetenschappelijke werken op gebied van geschiedenis, taalkunde, wiskunde, toegepaste wetenschap en krijgskunde.

1824  Succes met de verkoop van de boeken en manuscripten van R. J. Meerman. De veiling bracht ƒ 131.000,- op. De Nederlandstalige boeken gaan aar de Koninklijke Bibliotheek.

1828  Jan Eliza overlijdt en de Amsterdamse vestiging gaat over in andere handen en is vanaf 1869 niet meer in handen van Van Cleef.

1851  Zoon Pieter Marinus zet het bedrijf voort. Naast de bestaande wetenschappelijke uitgaven worden ook jeugdboeken, sprookjes  uitgegeven.

1871  Het bedrijf gaat over naar Wouter Joh. Van Randwijk.

 

Uitgaven
 • Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
 • J.C. Lavater, Phsysiognomische Fragmente
 • Collot d’Escury, Hollandsch roem in kunsten en wetenschappen, Den Haag 1830
 • J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, 5 delen, Den Haag 1858-1862
 • Bock en Leeman, Cours gradué d’exercises, Den Haag 1884 (meer dan 120 keer herdrukt)
 • E . Gugel, Architectonische vormleer
 • De Ingenieur
 • Veel militaire boeken
 • A.C. Manden, Haagsche kookboek, Den Haag 1895 (68 keer herdrukt)
 • Diverse waterstaatkaarten en zeekaarten
 • Uitgaven op waterstaatkundig gebied

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

M. van Baarsel, Haagse drukkers van 16e tot en met de 19e eeuw, Den Haag 1983