Het bedrijf begon als boekhandel en uitgever in de Franse tijd, maar wist door overname van een drukkerij het hele grafische palet in huis te halen.

Historisch overzicht

1804  De broers Jacob en Mozes Belinfante beginnen een boekhandel in de Wagenstraat met als specialisatie Engelse en Franse boeken.

1823  Start van de uitgave van De Opregte ’s-Gravenhaagsche Stadsalmanak

1839  Samen met juristen starten de gebroeders het Weekblad voor het Recht.

1840  De boekhandel vestigt zich aan de Wagenstraat 100.

1844  De zoon van Jacob Isaac neemt de zaak over.

1845  Overname van de in 1807 opgerichte drukkerij en uitgeverij A.D. Schinkel.

1850  De eerste aflevering van Rechtspraak van den Hoogen Raad verschijnt.

1854  August Belifante wordt voorzitter van de ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaars-Vereeniging.

1886  Uitgever van de Courier de Schéveninghe, die tot in 1914 verschijnt.

1907  De boekhandel verhuist naar de Kneuterdijk

1936  De uitgeverij komt in handen van Tjeenk Willink uit Zwolle.

1937  In de kleine drukkerij (ca 780 m² groot) aan de Paviljoensgracht zijn 20 arbeiders werkzaam.

1972  De drukkerij wordt overgenomen door drukkerij Mouton & Co.

Ca. 1985 De boekhandel sluit.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres