In 1917 werd al een poging ondernomen om grootvuil te verbranden. Het kwam er pas echt van in de jaren 60, maar het was maar van korte duur.

Historisch overzicht

1871  Oprichting van de Dienst Openbare Reiniging.

1917 – 1930  De eerste vuilverbranding op het terrein van de GEB.

1932  De treinen met stadsafval gaan naar het VAM-terrein in Wijster rijden.

1958  Het eerste voorstel van B&W ingediend om Haags vuil te gaan verbranden in een moderne installatie. Het VAM-contract wordt echter nog drie keer verlengd tot het echt zover is.

1962  Concreet voorstel voor de bouw van de VVI aan de Gaslaan op het terrein van de Dienst Gemeente Reiniging en de Vervoerscentrale. De exploitatie gaat in opdracht van het GEB. De Dienst Reiniging is verantwoordelijk voor de aanvoer van het vuil en de afvoer van slakken en overige reststoffen.

1964  De gemeenteraad besluit met kleine meerderheid tot de bouw van de VVI. De bouwwerkzaamheden starten.

2 januari 1968  De vlam gaat in de eerste oven.

17 april 1968  Officiële opening door burgemeester Kolfschoten. De VVI is dan één van de modernste en grootste van Europa. De oude grofvuilverbrandingsoven stilgelegd.

1972  De oven voor ziekenhuisafval (1.200° C) wordt in gebruik genomen.

1973  Plaatsing van de vierde verbrandingsoven.

1979  De VVI gaat warmte leveren aan de stadverwarming.

1979  Voorbereidende besprekingen voor de bouw van een vijfde oven, die er nooit zal komen. Opkomst van kritiek op uitstoot van de ovens.

1982  Blokkade bewoners uit de omgeving van de aanvoer van vuil naar de VVI als protest tegen de uitstoot.

1988  Open dag op de VVI. Er komen 2.400 mensen kijken.

1988  Plan gemaakt voor de GAVI – Geïntegreerde Afval Verwerkings Installatie op  Ypenburg.

1992  Samenwerkende gemeenten besluiten dat de GAVI niet door gaat.

2 juli 1992  Gemeente besluit dat de VVI per 31 december 1993 moet sluiten.

29 november 1993  De laatste kraanlading vuil in de oven gegooid.

30 november 1993  Het laatste vuur dooft.

Eind 1993  De VVI wordt omgebouwd tot stedelijk overslagstation voor Haags vuil. Vanaf hier rijden vrachtwagens naar de verbrandingsovens elders in het land.

Eind 1995  Vuil kan bij de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) worden verbrand.

1997  Overlaadstation Binckhorst met haven op het terrein van de voormalige Tweede Gemeente Gasfabriek is gereed.

 

Algemene gegevens VVI

 • Afmetingen gebouw: 63m. lang, 64 m. breed en 28 m. hoog.
 • Inhoud huisvuilbunker: 16.000 m³
 • Aantal stortopeningen: 12
 • Aantal ovens: 4 + 2 voor ziekhuisafval
 • Afmetingen ovens: 17 m. lang, 5 m. breed en 19 m. hoog.
 • Temperatuur ovens: 800 – 1.000° C
 • Capaciteit per oven: 300 ton vuil er etmaal
 • Aanvoer per dag in 1967: 850 ton
 • Max. elektriciteitsopwekking: 2 generatoren 11.500 kW, 10.000 V.
 • Schoorstenen: 2  van 100 m. hoog, 6 m. doorsnede. Beton met vuurvaste stenen binnenin.
 • Aantal arbeidsplaatsen: 85
 • Bediening: 5 ploegen van 7 werknemers.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

E.H.M. Heijmans en D.V.M. Weststrate, VuilVerbrandingsInstallatie Den Haag, Den Haag 1993