In het Haags Gemeentearchief is informatie over de drukkerij te vinden en niet zo’n beetje ook. Volgens de site is er een (1) meter documentatie!

Historisch overzicht

1853 Meesterknecht J.G. Smits neemt van zijn oud-werkgever Fuhri de drukkerij over. Fuhri gaat verder als uitgever en boekhandelaar. De drukkerij start met zes mensen.

1863 In de drukkerij zijn 12 arbeiders werkzaam. Het is een boek, steen- en plaatdrukkerij.

1880 In het bedrijf werken 12 mensen.

1898 Omzetting van het bedrijf in een naamloze vennootschap. In deze periode verandert de naam in H.L Smits.

1936 De drukkerij is uitgegroeid tot 27 werknemers.

1998 Drukkerij Smits wordt overgenomen door drukkerij Voortvaren

 

Producten

  • Kunstkroniek, het belangrijkste kunsttijdschrift in de 19de eeuw.
  • De Nederlandsche Spectator
  • De Nederlandsche Industriëel

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • L. van Velzen, Over lood, ossegal en drukkersverdriet, Den Haag 1998
  • Lijst Boek- en steendrukkerijen, HGA, archief Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, bnr.487, inv.nr. 3933.
  • Archief drukkerij Smits