Vóór dat er gedrukt kan worden moet er eerst ‘inhoud en vorm’ zijn. Met de vorm bemoeit de typograaf zich. Maar dit trio bemoeit zich met méér dan dat!

Historisch overzicht

1894 Typografen komen in verweer tegen de slechte arbeidsomstandigheden en lonen. Door de Haagse afdeling van Algemene Nederlandsche Typografen Bond wordt een buitengewone ledenvergadering belegd. Een ‘looncomité’ wordt opgericht en de drie bestuursleden: J. van der Kamp, C.J. Landman en W.J. van den Bogert zullen gaan onderhandelen. Zij werken bij de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij. Hier breekt een staking uit en de drie worden ontslagen zonder goed getuigschrift. Zij besluiten een eigen drukkerij te starten.

12 nov. 1894 Draait de eerste pers aan de Veenkade 102 van Drukkerij Trio, firma Landman & Co. Een moeizaam begin.
De Coöperatie De Volharding steunt met een schenking en een lening.

1895 De drie starters komen in contact met mr. A. Kerdijk die hen wil helpen.

Contract voor het drukken van het tijdschrift Voorwaarts van de Socialistenbond.

189? Het bedrijf verhuist naar de Kalvermarkt 4 en er wordt een Crosley Otto gasmotor voor de aandrijving van de persen geplaatst. Het blad Voorwaarts is ter ziele.

1898 Wederom springt Kerdijk bij op voorwaarde dat het bedrijf de vorm van een coöperatie krijgt. De statuten komen van drukkerij Van Marken uit Delft. Er wordt een Naamloze Vennootschap opgericht op coöperatieve basis, waarbij de arbeiders delen in de winst. Het is het begin van drukkerij Trio met acht man.

1899 Verhuizing naar de Nobelstraat 27.

1900 Na een moeilijk jaar vanwege de verhuizing verdubbelt de omzet onder meer door een grote order van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Bureau voor Statistiek en de Haagse Telefoongids.

1910 Een pensioenregeling komt tot stand. Op 65-jarige leeftijd krijgt men recht op ƒ 200,-.

1911 Aankoop van vier pandjes aan de Juffrouw Idastraat.

1914 Grote verbouwing en nieuwbouw door vrijkomen woonhuis en danszaal van M.L. Gaillard ter plekke. Architect E.F. Ehle maakt het ontwerp.

1918 De omzet beloopt bijna ƒ 300.000,-.

1932 – 1949 Frits Kerdijk, zoon van A. Kerdijk is directeur van Trio.

Van Trio aan zijn zakenvrienden en de Trio-kalenders ontstaan en worden ontworpen door vooraanstaande typografen. De teksten zijn veelal van Kerdijk.

1941 De bekende typograaf en uitgever A.M. Stols treedt in dienst bij Trio als typografisch adviseur en wordt dat jaar adjunct-directeur.

1944 Stols neemt ontslag.

1948 Het vijftig jarig bestaan wordt gevierd. Er werken dan 85 mensen.

Jaren 50 Tweekoppige directie: W. Lammers en H.M.L. Groenevelt.

Medio jaren 60 Verbouwing van de kantoren.

1967 Lammers gaat met pensioen en Groenevelt volgt. Commercieel directeur Dekker neemt het stokje over. Het roer gaat om en de eerste ontslagen vallen. Er wordt begonnen met fotozetten en offset.

1977 Er wordt voor de laatste keer dividend uitgekeerd.

1982 Bedrijfsleider Schuller gaat met pensioen en Dekker neemt ook hier de leiding over.

1985 Dekker wordt gedwongen te vertrekken en de commissarissen huren een interim-manager in: Groenbos. De onrust neemt toe en het werkkapitaal verdampt en de order s nemen af.

1988 Opheffing productiebedrijf Trio en wordt ondergebracht in een nieuwe BV.

1989 Trio opgenomen in Mats Goemans Holding BV.

1990 Einde van drukkerij Trio.

Producten:

 • Haagse telefoongids en beroepengids (de later Gouden Gids) (tot 1970)
 • Bijsluiters bij giroafrekeningen voor de Postbank
 • Jaarverslagen o.a. voor NKF, Koninklijke Hoogovens, De Oude Delft
 • Reclameboek Drukkerij Trio (slechts enkele proefdrukken), ontwerp Piet Zwart (1931)
 • De eigen uitgeverij geeft onder meer tijdschriften uit: Visserijwereld, Holland Fish Trade, Succes, TNO Nieuws en Het Advocatenblad.
 • Jaarboek Die Haghe
 • Zakenrelatiegeschenk: Van Trio aan zijn zakenvrienden en Trio kalenders

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

 

 • F.H.N. Bloemink, Drukkerij Trio 1898-1922, Den Haag 1922
 • L. van Velzen, Over lood, ossegal en drukkersverdriet,Den Haag 1998
 • J.J. Havelaar (red.), Onverdoofbare ondernemingsgeest. Portretten van Haagse ondernemers, Den Haag 2003
 • archief drukkerij Trio, HGA, bnr. 0805-01