De Zuid was een begrip in de grafische wereld, Later ook uitgeverij van vele titels en tijdschriften en hadden het voorrecht de Haagse stembiljetten te mogen drukken.

Historisch overzicht

1881  Drukkerij opgericht door B.G. Stempels met 30 medewerkers.

1886  Opdracht om de ‘Kiezerlijsten’ voor de gemeente Den Haag te drukken. Daarna tot in de jaren 50 de stembiljetten gedrukt.

1890  Periodiek het Sportblad opgericht.

1893  In het bedrijf draaien dagelijks negen snelpersen, waaronder een rotatiepers (de eerste in Den Haag) en een satineersnelpers. De rotatiepers wordt voornamelijk gebruikt om De Avondpost mee te drukken. De persen worden aangedreven door een stoommachine van 12 PK. Er werken inmiddels 120 mensen met een werkdag van 10 uur.
Veel boekwerken worden gedrukt, onder meer proefschriften op gebied van mathematica, fysica en taal- en letterkunde. Ook werken in Grieks en Hebreeuws en werk van Abraham Kuyper.
Het fabriekscomplex is 700 m² groot. Aan de straatzijde liggen de zes vertrekken waar zich de kantoren bevinden. Daarachter is een binnenplaats waar de eigenlijke drukkerij aan is gelegen.

1907  Order voor het drukken van La Courier dela Paix. Een blad dat uitgegeven werd t.g.v. de Tweede Vredeconferentie.

1911  Een nieuwe vaste klant, de Octrooiraad met het Merkenblad, de Industrieele Eigendom en de openbaar gemaakte octrooibeschrijvingen.

1914  Als eerste in Nederland wordt in de drukkerij een monotype geplaatst.

1922  Het werk voor de Octrooiraad viel weg. In 1928 komen de octrooibeschrijvingen wel weer terug.

1927  Eigen uitgeverij opgericht om het wegvallen van drukopdrachten te kunnen compenseren.

1931  Predikaat koninklijk verworven. In het bedrijf staan meerdere monotypes en vlakdrukpersen.

1975  De Zuid-Hollandsche Drukkerij gaat op in het grafisch conglomeraat Edicom, bestaande uit Mouton, Elsevier en Van Goor.

 

Directie

  • 1881-1895 B.G. Stempels
  • 1895-1929 A.J.P.N. Stok
  • 1927-    ?    Ad.M.C. Stok
Producten:
Geïllustreerde Winkler Prins
Amerika in beeld en schrift
Het Haagsche Adresboek
Elseviers Maandschrift
Wereldkroniek
Haagsche Courant (begin periode tot zelfstandigheid krant)
De Avondpost
Groot Nederland
Schakeling, huisorgaan van het bedrijf
Stembiljetten
Sportblad
De Hoefslag, tijdschrift voor paardenliefhebbers
Auto-visie
Prospectussen
Waardepapieren, zoals aandelen
Vele periodieken
Uitgave Koran voor de Ahmadiyya Beweging, in Nederlands, Duits en Engels

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Handelsbelangen, 1893, nr.34, “Handel en Industrie van Nederland. De Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij ’s-Gravenhage”.
  • De Zuiderkring, 1956
  • Het Vaderland, 18 juni 1931