Door een scriptschrijver kan deze familiegeschiedenis gemakkelijk omgezet worden in kostuumdrama, zoals ooit “De glazen stad” was.

Historisch overzicht

1886  Johannes Tettero trouwt met Anna Maria Theresia Giezeman, die vanuit haar familie al twee generaties ‘wasgeschiedenis’ heeft. Maar ook Johannes heeft al ervaring in de wasserij van de halfbroer van Anna Maria.
Het echtpaar gaat werken in de wasserij die Anna’s ouders al op haar naam hebben gezet tegen een jaarlijkse lijfrente van f 206,00: “Wasch- en bleekinrichting Nieuw Rozenburg”.

1888  De wasserij neemt een stoomketel met stoomwerktuig in gebruik.

1897  Op de nieuwe behuizing aan de Haagweg 493 staan naast het woonhuis ook een washuis, machinekamer, koetshuis, paardenstal, droog- en hooizolders. Er zijn ondertussen inwonende meiden en knechten.

1911  De oudste zoon van Johannes en Anna Maria start met zijn neef Willen Giezeman “Wasserij Giezeman-Tettero”; ze krijgen een paar klanten van hun vaders mee. Gerardus neemt ook zijn jongste broer Gerard op in het bedrijf.

1920  Drie andere zonen (Willem, Joop en Rinus) van Johannes en Anna Maria richten de “Vennootschap onder Firma Johannes Tettero” op en huren, met kooprecht voor f 83.931,00, van hun ouders de Stoomwasserij Nieuw Rozenburg, onder de voorwaarde dat de jongste broer, Henk, indien hij dat wil, wanneer hij meerderjarig wordt ook in de firma wordt opgenomen.

1926  Vader Johannes overlijdt en de zoons maken gebruik van hun kooprecht.

1928  Uitbreiding van het gebouw en een grotere stoommachine, wasmachines en mangels vinden er hun plaats.

1937  Het erf van de buurman wordt gekocht; de bedrijfsruimte wordt meer dan verdubbeld, en de broers beginnen een chemische reiniging en een ververij.

1941  Alle aandelen van wasserij “Eigen Hulp” worden gekocht. Het bedrijf overleeft de moeilijke oorlogsjaren en groeit uit tot een echte industrie.

1964  Er ontstaan familiaire perikelen; De wasserij “Eigen Hulp” wordt losgeweekt voor de broers Willem en Henk, en Jan, de zoon van Henk neemt het roer over.

Ca. 1975  Het doek valt voor Wasserij Tettero.

1976  Eigen Hulp fuseert met de wasserij van de neven Giezeman, en wordt deel van de Rentex Varobogroep.

1997  De ‘wassende werkers’ zijn nu directeuren of president-commissaris… Pensioen en de wens om een echt eigenbedrijf te hebben, maken aan de deelname van de familie Tettero in de Haagse was-industrie een einde.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal