Koene, J.J., aannemer (1950 - 1990)

Koene, J.J., aannemer (1950 – 1990)

1950 J.J. Koene start een aannemersbedrijf aan de Rembrandtstraat 332. 1965 Er vindt een uitbreiding plaats met een magazijn in de Rembrandtstraat 237. 1980 In het kader van de sanering…

Montan, Laakhaven,1952

Haagsche Veem (1918 – 1931)

Een veem is een gebouw waarin een daarin gespecialiseerde onderneming tijdelijk goederen opslaat voor een andere onderneming. De goederen zijn niet in eigendom van de veemhouder; hij verleent een dienst.

Van Eck, sloop gebouw Haagsche Courant, Grote Marktstraat, 1980

Eck, van (1895-heden)

Sinds 1895 Sloopers en Aannemers voor Grond- en Heiwerk. Daarvoor had van Eck indertijd 50 werkpaarden. Bij werkpaarden denk je ‘dat past wel bij van Eck’, maar hoezo ook hangmatten?