Een ‘arbeidsleven’ lang bestaat dit aannemersbedrijf. Overgebleven zijn een paar tableaus in de gevel met prachtige tegels. Waar komen die vandaan?

Historisch overzicht

1950 J.J. Koene start een aannemersbedrijf aan de Rembrandtstraat 332.

1965 Er vindt een uitbreiding plaats met een magazijn in de Rembrandtstraat 237.

1980 In het kader van de sanering van de Schilderswijk verhuist de firma naar de Binckhorst. Een nieuw pand verrijst aan de Binckhorstlaan 115.

1990 Het bedrijf gaat failliet.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres