Een showroom in de vorm van huizen aan de Laan van Meerdervoort, de kalkzandsteenfabriek Kranenburg geloofde in haar product. Pas veel later bleek het fiasco van deze kalkzandsteen.

Historisch overzicht

1898  Aankondiging dat Adriaan Goekoop c.s een kalkzandsteenfabriek in Den Haag gaan oprichten.

1899  Begin januari; start van de bouw van de fabriek aan de Beeklaan bij de Morsestraat. Het ontwerp is van de architect Jan Olthuis.

1899  Eind januari; oprichting van de NV Kalkzandsteenfabriek Kranenburg. Medeoprichter N.J. Boon wordt tijdelijk directeur.

1899  Mei; medeoprichter E.L.C. Schiff, de latere directeur van de Vredesteinfabriek, verkrijgt met twee compagnons een patent in de VS op een machine die de productie van kalkzandsteen vergemakkelijkt.

1899  Zomer; de fabriek start haar productie.

1900  Maart; A.W. Segboer, zwager van Schiff en gepensioneerd kolonel van het KNIL, wordt directeur.

1900/1901  Bouw van 13 huizen op de hoek van de Laan van Meerdervoort en Archimedesstraat, bedoeld als visitekaartje van de fabriek.

1906  Nieuwbouw in de Heulstraat stort in en leidt tot scherpere eisen aan bouwmaterialen. De kwaliteit van kalkzandsteen staat daarbij stevig ter discussie

1906  Oprichting van de Vereeniging van Nederlandsche Kalkzandsteenfabrikanten, A.W. Segboer is haar eerste voorzitter

1906  Eind dit jaar blijkt het kalkzandsteen van de huizen aan de Laan van Meerdervoort sterk aangetast te zijn.

1907  Mei; de fabriek stopt en haar apparatuur wordt publiekelijk geveild.

1925  Pas nu wordt duidelijk dat Kranenburg een foutief productie-procedé hanteerde.

 

 

 

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

H. Klomp, “De Haagse Kalkzandsteenfabriek Kranenburg 1899-1907”, Jaarboek Die Haghe 2020, p. 60-87.