Een veem is een gebouw waarin een daarin gespecialiseerde onderneming tijdelijk goederen opslaat voor een andere onderneming. De goederen zijn niet in eigendom van de veemhouder; hij verleent een dienst.

Historisch overzicht

1918 Eerste aanvraag voor grond aan de Laakhaven (2e Lulofsdwarsstraat 6) t.b.v. opslag, loodsen , pakhuizen en stallingen en het opstellen van mechanisch gedreven los-, laad- en transportinrichtingen.
Het Haagsche Veem handelt in bouwmaterialen en andere handelsartikelen.

1926 Aanvraag voor het leggen van rails voor een elektrische kraan langs de walkant.

1931 Het bedrijf is onderdeel van de firma Montan geworden. Er werken 35 arbeiders, 10 kantoormensen en nog 5 overige.
Handel in ijzer, zand, grind , cement en transporten De aanvoer is voornamelijk per schip en 50 wagonladingen per jaar. De afvoer gaat voor 80% per vrachtwagen waarvan er 12 in eigendom zijn.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Handelingen van de Gemeenteraad 1918, bijl. 468
  • Enquête Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting 1931