AWO, machinefabriek, Fruitweg 248, jaren 50

J. Hengeveld, AWO – van den Berg

“De voorbereidingen van de kraan, de complete kokerligger werd gemaakt, wielkasten, alles werd uitgelijnd, het werd gestraald, het werd geverfd en als dat helemaal geverfd en gestraald was, ging dat compleet op een platte wagen met een trekker. Dat werd aan de Fruitweg helemaal geassembleerd. Dan werden dus de bedradingen, de rails, de motoren werden erop geplaatst en als die dan helemaal klaar was dan werd ie getest. Nou als dat dan helemaal klaar was dan werd er een vrachtwagen geregeld om dat te verplaatsen.”

Gasstichting, Parkweg, 1954

J. Bakker, De Gasstichting

Dankzij de oproep van de SHIE voor verhalen van de werkvloer melden zich nog steeds interessante mensen met een bijzonder werkverleden. Deze Echo van de werkvloer vertelt het verhaal van de heer J. Bakker, die als specialist op het gebied van de gastechniek werkzaam was bij de Gasstichting. Dit was één van de vele landelijk opererende instellingen, die dichtbij de centrale overheid, in Den Haag gevestigd was.

Philips, Stortenbekerstraat 177, 1954

A. Spaargaren, Philips telefooncentralefabriek

Ik moest die apparaten die d’r stonden, die werden dan dwars in een bank gelegd en dan kreeg je draden die allemaal al aan elkaar zaten, kabels, met allemaal verschillende kleurtjes en die moest je erin solderen. In die stiften daar zaten drie gaatjes dus dat moest bijvoorbeeld in het achterste gaatje gesoldeerd worden en die in het voorste gaatje. Daar kreeg je dan een dag voor, acht uur en als je dat in zes deed dan kreeg je acht uur uitbetaald. Dus als je handig was en je een beetje ingewerkt was, omdat ik bij Siemens had gewerkt was ik al een beetje met dat spul vertrouwd geraakt, dus ik verdiende al heel snel f 30,-,

Gevamo, 2e Waldorpdwarsstraat 10, 1962

M.M. Blom, Gevamo

De publiciteit rond het jubileum van de SHIE in februari 2019 en de aandacht voor het project Echo’s van de werkvloer leverde verschillende reacties op. Uit diverse hoeken meldde zich mensen, die interessante informatie over het Haagse industriële verleden konden verstrekken. Eén van hen was de heer Blom uit Laak. Hij woont nog steeds op de plek waar zijn ouders begonnen en van waaruit zijn vader werk zocht als los werkman. Zelf ging hij al vroeg met hem mee en vond in de Laakhaven zijn eerste vaste baan bij de handelsonderneming Gevamo (Gebroeders Van Mourik)

A.P. van Santen, garagebedrijf, Prinsegracht, jaren 70

Firma A.P. van Santen BV

“Mijn vader is begonnen met dit soort auto’s [vrachtwagen met kipper] te bouwen. Na de oorlog was dat helemaal in, al die zandbedrijven, die nu niet meer bestaan, Knijnenburg is er nog de grootste van overgebleven, die kochten toen allemaal GMC’s, dat waren legerauto’s en die werden dan verzwaard en er werd meestal een nieuwe cabine op gezet. Die voorkant is originele dump, maar die hele cabine, een houten cabine, die werd in Nederland gemaakt. Daar reden heel veel auto’s mee rond”.

L. Gordijn, brandstoffenhandel, Voorhofstraat 28, Voorburg, ca. 1930

L. Gordijn. Van kolenhandel naar doe-meer-zelf-supermarkt

Een toevallige ontmoeting in de Binckhorst leidde tot een interview over een brandstoffenhandel die ooit in het gebied actief was, Randstadwarmte. Een intrigerende naam waarvan we graag meer wilden weten. Een gesprek met de heer L. Gordijn in het voorjaar van 2016 gaf daar een goede kijk op. In het navolgende treft u de ontwikkeling in de kolenhandel en de opkomst van de doe-het-zelf winkel.