Een eigenzinnige weduwe die de zaak van haar man voortzet. Later wordt het een N.V. waar in de naam dan toch staat: v/h wed. W. J. Oppedijk.

Historisch overzicht

1896 Stichtingsdatum.

1891 Bouwdatum complex aan de Noordwal.

1981 Sluiting van het bedrijf, de Haagse vestiging van Oppedijk.

Bijzonderheden Oppedijk Friesland

De firma Oppedijk is in 1694 opgericht in IJlst (Friesland) en had diverse filialen in Nederland (Sneek, Amsterdam, Den Haag), tot in Beieren toe. Het interieur van het directiekantoor is, na fusie van Oppedijk met andere bedrijven in Heerenveen, in 1998 gereconstrueerd in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Daar is ook het originele meubilair (vervaardigd door de Haagse meubelfabriek Pander!) en de kantoorinventaris van de firma Oppedijk ondergebracht. Het archief van Oppedijk is afgestaan aan het Rijksarchief te Leeuwarden. Klik hier voor de inventaris.

Referentie met vergelijkbare Haagse bedrijven

In Den Haag werden in de tweede helft van de 19e eeuw meerder houthandels/zagerijen opgericht. Het pand van de voormalige houthandel Oppedijk aan de Noordwal is mogelijk het laatste nog zichtbare voorbeeld van een houthandel, gevestigd aan een van de Haagse vaarwegen. Een ander voorbeeld (waarvan alleen nog de straatnaam resteert) is de voormalige vestiging van houthandel Dekker aan de Houtzagerssingel. Ter herinnering aan deze vorm van Haagse bouwnijverheid is op de brug op de hoek van de Houtzagerssingel en het Om en Bij een standbeeld opgericht. Dekker verhuisde richting Loosduinen waar het bedrijf nog steeds is gevestigd. Een ander voorbeeld is de Timmerwerkplaats en houtwerf aan de Dunne Bierkade (verscholen achter Dunne Bierkade 18).

Productie

Handel in alle grove en fijne houtwaren

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • J.J. Havelaar, A. te Hoonte en A.van der Horst, Bedrijvigheid aan Haagse grachten. De Noordwal en Veenkade rond 1900, Den Haag 1995
  • Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1975-1976, p. 29-30
  • Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1981, p. 21-22
  • V.W.B. Voorhoeve, “De voormalige timmerwerkplaats en houtwerf aan de Dunne Bierkade”, 1980