Wat een prachtig portret van Clasina Fortanier hebben we hier opgeslagen. Samen met haar man Klaas Dekker, begint ze in 1885 een houthandel. ‘De hoop op zegen’ is vervuld.

Historisch overzicht

Periode Loosduinsekade (1885-1895)

1885 Klaas Dekker, afkomstig uit de Zaanstreek, begint samen met zijn vrouw Clasina Fortanier een houthandel aan de Loosduinsekade.

Periode Houzagerssingel (1895-1970)

1895 Het bedrijf verhuist naar de rand van de binnenstad, op een terrein van 12.500 m2. aan de Zuid-Buitensingel – ooit graasden daar schapen.

1904 Er verrijzen houtloodsjes, een machinekamer met ketelhuis voor opwekking van elektriciteit en aansluiting op riolering.

1905 De spreuk ‘Op hoop van zegen’ opvallend zichtbaar op de grote houtloods. Een nieuwe stoommachine voor de aandrijving van de schaafbanken wordt geplaatst.

1907 Een moderne houtdrooginstallatie wordt geïnstalleerd.

1929 Na het overlijden van de grondleggers ontstaan opvolgingsproblemen – wereldcrisis nadert – productie zakt in – Dekker overleeft met amper 10 personeelsleden.

Jaren 30 Naast vervoer van hout per binnenschip en paard-en-wagen komen er nu ook vrachtauto’s voor transport. Uit Hongarije en Duitsland wordt het hout per spoor aangevoerd.

1955 De oude stoommachine wordt verschroot, jaren voordien was reeds op elektriciteit als energiebron overgegaan.

Periode De Werf (Zichtenburg) 1970-heden

1970 Na 75 jaar in de binnenstad verhuist Dekker naar Zichtenburg, een industrieterrein in Den Haag-Zuid – een fraaie zitkamer met houtwerk in Art-Nouveaustijl ‘verhuist’ mee.

1985 100 jaar Dekker Hout in Den Haag, wordt spectaculair gevierd met een trip naar Londen en Koninklijke onderscheidingen.

2010 Het bedrijf bestaat 125 jaar en verwerft het predikaat Koninklijk.

2016 C.K. Dekker Hout Beheer floreert; naast het hoofdbedrijf in Den Haag zijn er nu ook vestigingen in Zoetermeer, Vianen en Warmond.

Producten

Vanaf 1885
Kozijnen, ramen, deuren en lijstwerk voor de nieuwbouw – architect K.P.C. de Bazel (1869-1923) ontwerpt voor het Vredespaleis door Dekker te leveren houtwerk
Jaren 20
Aanleg Zuiderparkkwartier begint in 1923: vraag naar houtproducten nauwelijks bij te benen – honderden arbeiders zagen en schaven hout en maken sponningen, pennen en gaten – ’thuiswerkende’ timmerlieden voegen stijlen en dorpels tot kozijnen, ook houtleveranties via de Loosduinsevaart voor bouw broeikassen en warenhuizen in ’t Westland
jaren 50
Wederopbouw: omvangrijk herstel- en nieuwbouwwerk

Afbeeldingen

Locatie(s)

Bronmateriaal

  • C. de Kler, “K. Dekker (1859 – 1922) Dekker Hout”, in J.J. Havelaar, Onverdoofbare ondernemingsgeest. Portretten van Haagse ondernemers, Den Haag 2003, p. 61-66
  • Bedrijfsgegevens Dekker, waaronder De Dekkerbode van 9 augustus 1906 en Jubileumboek 1985
  • Haags Gemeentearchief, o.a. Beschikkingen B&W uit 1895 en 1904 omtrent ‘loozing van overtollig water en faecaliën, 1904 ivm ‘bijplaatsen stoomketel’ en (bestuur) Zusterpolder 1893 over ‘demping van de slooten gelegen achter de Rubensstraat en Herderslaan..’
  • Haagsche Courant, 1 oktober 1985, rubriek ‘Stadsmensen’
  • Personeelsorgaan Gemeentewerken van ‘s-Gravenhage, z.d. (medio 1970)