In 1855 bakt De Diaconie de eerste broodjes voor de armere burgers. Drie jaar na de laatste ‘diaconale broodjes’, wordt er wederom gebakken, maar nu ‘zoete broodjes’.

Historisch overzicht

1854 Aanbesteding voor de bouw van de bakkerij.

1855 Op 27 oktober worden de eerste broden gebakken. De uitdeling van het brood vindt eenmaal per week plaats door de kwartiervrouwen aan ‘subjecten welke bedeeld worden’.

1955 Het 100-jarig bestaan wordt gevierd. Inmiddels is de bakkerij de laatste diaconale bakkerij van Nederland.

1961 Op 30 september bakt chef-bakker J.G. den Blaauwen de laatste broodjes.

1964 In het gebouw vestigt zich de wafelbakkerij De Residentie, opgericht in 1957 aan het Lage Zand (bij de Turfmarkt). De oude ovens worden verwijderd en nieuwe apparatuur wordt geplaatst.

1982 De wafelbakkerij verhuist naar Dekkershoek.

1985 Het pand wordt omgebouwd en deels wordt er nieuwbouw aan toe gevoegd voor de Lukaskerk

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

J.J. Havelaar, Brood bakken & Brood delen, 1895 – 1995, Den Haag 1995