Ai, dat doet zeer! Kijk toch eens naar de foto van het prachtige pand van Smulders aan de Binckhorstlaan, en kijk dan nu nog eens op Google.

Historisch overzicht

1844 J. Smulders & Co opent een winkel voor kantoor-, teken- en schrijfbehoeften aan het Spui.

1857 De firma verhuist naar de Spuistraat en gaat zich toeleggen op het vervaardigen van landkaarten, zoals de Historische Atlas van de Gehele Wereld.
De kiem wordt gelegd voor de lithografische drukkerij.

1917 Vanwege inmiddels krappe behuizing wordt het bedrijf verplaatst naar de toenmalige rand van de stad.
Aan de Edisonstraat, hoek Laan van Meerdervoort betrekt de firma de voormalige rijwielfabriek van De Vierkleur.

1929 De eerste offset pers doet zijn intrede in het bedrijf.

1936 De eerste vouwmachine voor kartonnage wordt in gebruik genomen.

1940 De grootste tweekleurenpers die in de handel is, wordt aan de Edisonstraat geïnstalleerd.

1951 De nieuwe drukkerij aan de Binckhorstlaan 176 wordt betrokken.

1969 Het bedrijf viert zijn 125-jarig bestaan.

1975 De enige aandeelhouder Piet Smulders besluit door de teruglopende klandizie het bedrijf te sluiten.

Productie

  • topografische kaarten
  • stadsplattegronden
  • affiches – samenwerking met bekende ontwerpers zoals Jan Lavies
  • verpakkingsmateriaal o.a. karton
  • wikkels voor bijvoorbeeld sigarettenpakjes van Laurens en Batschari
  • handelsdrukwerk, zoals flyers, folders, menu’s, wijnkaarten en programma’s voor bijvoorbeeld de HAL

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

K. Havelaar (red), De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging, Den Haag 2012 (VOM-reeks 2012-1), p. 173-175.