Historisch overzicht

1874 Duinwaterleiding ’s Gravenhage begint waterwinning in de duinen bij Scheveningen.

1882 Schade aan koepeldak en reservoirbak door blikseminslag.

1889 Leibedekking koepel vervangen door zinken dakbedekking.

1895-1897 Plaatsing tweede reservoir.

1901 Bouw nieuwe machinekamer als toevoeging aan oude machinegebouw.

1924 Voorbereiding voor elektrificatie van het pompstation.

1929 Toevoeging nieuwe machinekamer aan machinegebouw.

1949 Sloop laatste stoommachines.

1955 In de duinen bij Scheveningen wordt water uit de rivier de Lek geïnfiltreerd.

1976 DWL start met infiltratie van Maaswater in de duinen bij Scheveningen.

1988-1990 Inwendige en uitwendige renovatie watertoren.

1990 Vorming Duinwaterleidingbedrijf Zuid-Holland (DZH) uit de fusie tussen DWL en de waterbedrijven De Vlietstreek en De Tien Gemeenten.

2009 Vanaf 1 juli gaat DZH verder onder de naam Dunea.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

J.J. Havelaar en R.W. Spork, De watertoren aan de Pompstationsweg, Den Haag 1990 (VOM reeks 1990 nr.2)