Historisch overzicht

ca. 1940 Oprichting van de firma Poortersdijk op een binnenterrein aan de Binckhorstlaan. De hoofdactiviteit bestaat uit het zuiveren van smeerolie door middel van distillatie.

1940 Uitbreiding met een stoom- en distilleerketel.

1949 Brand in het ketelhuis ten gevolgen van een gebroken leiding.

1951 Opnieuw een uitbreiding van het olieregeneratiebedrijf met tanks, pompen en centrifugaalpompen.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • K. Havelaar (red), De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging, Den Haag 2012 (VOM-reeks 2012-1), p. 111.
  • A. Münninghoff, De stamhouder een familiekroniek, Amsterdam 2014