Hier komen we de juridische term ‘hoofdmassa’ tegen. Het is het hoofdgebouw, maar niet alle aan- of uitbouw valt daar automatisch ook onder…. Zoek het maar uit!

Historisch overzicht

1840 Timmerman P.J. (Philippus Jacobus) van der Lubbe verwerft het pand Dunne Bierkade 18, 19/20 met de daar achterliggende erven en schuren.
P.J. van der Lubbe gaat wonen op nr. 18

Na 1858 Bouw hoofdmassa (2 lagen met zadeldak), ter plaatse van een schuur achter op het erf van nr. 19/20.

Ca. 1877 Uitbreiding ter plaatse van een schuur achter op het erf van nr. 18 (eenlaags met lessenaarsdak).

1900 J.L. (Johannes Leonardus) van der Lubbe wordt eigenaar van het complex.

1923 Opheffing Firma Van der Lubbe.
Na de opheffing van de firma Van der Lubbe bood het complex onderdak aan een aantal kleinere bedrijven in de houtnijverheid (meubelmaker, [scheeps]trappenmaker, schrijnwerker) en als opslag.

Vanaf 1972 Is het complex ontwikkeld tot woonappartementen en bedrijfsruimte.

Productie

De firma voerde (ver)bouwwerkzaamheden uit in Den Haag en leverde mogelijk ook hout aan andere bouwbedrijven.

Bijzonderheden

Het betreft een vrijwel geheel houten casco, afgewerkt met houten latten.
De entree tot het complex werd gevormd door een poort onder Dunne Bierkade 18 (opgeheven in 1977). Aan de achterzijde vormt een steeg (de huidige ‘Spinozapoort’) een tweede toegang.

Zijdelingse informatie

Vóór de komst van Van der Lubbe waren op deze plek andere industriële activiteiten zoals een glasblazerij, een zeepziederij en de beroemde fabriek van het zgn. Haags Porselein.
Het complex is exemplarisch voor een aantal andere (inmiddels verdwenen) uit hout opgetrokken (bouw)bedrijven die langs de Haagse singels verrezen vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. De meest zichtbare daarvan is de voormalige houthandel ‘Oppedijk’ aan de Noordwal.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • H.E. van Gelder, “De Haagsche porseleinfabriek”, in: Die Haghe Jaarboek 1914/1915
  • V.W.B. Voorhoeve. De voormalige timmerwerkplaats en houtwerf aan de Dunne Bierkade, Delft 1980
  • Den Haag 2000 monumenten, Den Haag 1999 (DSO Monumentenzorg Den Haag)
  • C.L.H. Scholten, Haags porselein 1776-1790, Zwolle 2000
  • V. Voorhoeve, “Den Haag Timmerwerkplaats en houtwerf”, in K. Havelaar (samenstelling), Nieuw in Oud, 20 jaar herbestemming Haags industrieel erfgoed, Den Haags 2013, p.26-32.