Speciaal linieerwerk komt bijvoorbeeld voor in kasboeken. Maar is dit niet eigenlijk een drukkerij-activiteit? Er zijn speciale machines voor, dus waarom zou de boekbinder dit niet zelf doen?

Historisch overzicht

1858 Gelijn Molier (1823-1909), zoon van boekbinder Carolus Molier, begint een boekbinderij in het Gerbrandstraatje (nu Grote Marktstraat). Hij was voordien werkzaam geweest in de boekbinderij van T.C. van Stockum.
Het bedrijf gaat zich in latere jaren ook toeleggen op linieerwerk.

1916/1919 Het bedrijf verhuist naar de hoek van de Prinsegracht en Lange Beestenmarkt.

1971 De bedrijfsactiviteiten worden verplaatst naar een nieuw fabriekscomplex in de Rijswijkse Plaspoelpolder.

1999 De laatste Molier verlaat het bedrijf.

2005 Molier wordt overgenomen door Bosboom BV.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal