Hier lezen we vooral de geschiedenis van een aantal panden aan de Stille Veerkade, beginnend met de wijnhandel. In 2018 nog te bekijken op Monumentendag. Nu is het een woonhuis.

Historisch overzicht

1822  H.J. Straman start zijn wijnhandel aan de Stille Veerkade 29. De voorraden wijn en andere dranken worden per schip aangevoerd.

1873 J.A.J.M. Meijlink wordt de nieuwe eigenaar. De zaak wordt voortgezet onder de naam C.C. Straman & Co

1879  J.A.J.M. Meijlink laat iets verderop een nieuw wijnpakhuis bouwen naar ontwerp van architect B.H. Schreyer.

1902 De heren A.J.A.W.H. en L.J.W.H. Aengenent worden de nieuwe eigenaars.

1922 Viering van het eeuwfeest, A.J.A.W.H. Aengenent is dan al overleden.

Eind jaren 20    De firma Straman wordt opgeheven.

Jaren 30 Een nieuwe wijnhandel vestigt zich in het pand, de firma Hoogwerff, Chabot & Visser.

Begin jaren 70  De elektronicawinkel Radio Twenthe neemt het pand in gebruik als pakhuis.

ca. 1995 Na de renovatie in het kader van het project Dwarsweg-weg wordt het pand in gebruik genomen door een makelaar.

2011 Het pand is weer te koop.  Zie filmpje makelaar.

2018 Het wijnpakhuis wordt getransformeerd tot woning door bureau Berns architectuur

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • H.P.R. Rosenberg en R.J de Booij, Dwarsweg-weg. Ontstaan, verval en herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag, Den Haag 1992 (VOM-reeks 1992-3)
  • K. Havelaar, “Voormalige handelshuizen aan de Stille Veerkade”, in Ons Den Haag, 3e jrg., nr.7, p. 130-132.