Dicht bij het Haagse politieke vuur wordt de gemeente bij Ministeriële Beschikking aangewezen als 1e kantoor voor de invoer van buitenlands vlees. De directeur van het Slachthuis wordt Rijkskeuringsveearts.

Historisch overzicht

1908-1911  Het Openbaar Gemeentelijk Slachthuis van architect A. Schadée wordt gebouwd. Een complex van 7 hectare, met meer dan 50 ruimtes om te slachten en grote koelruimtes. Tot die tijd slacht de slager bij huis.

1912  Via het Slachthuis wordt in 1912, het eerste volle bedrijfsjaar, 12 miljoen kilo vlees in consumptie gebracht.
Het bedrijf  wordt door de autoriteiten belast met de zorg voor de landelijke distributie van vlees en de inzameling van vet. Uit deze jaren stamt eveneens de inrichting van een groot deel van het koelhuis als vrieshuis, waardoor, voor een noodsituatie, een grote voorraad bevroren vlees achter de hand kan worden gehouden.

1922  Op 20 mei 1922 wordt de gemeente ‘s-Gravenhage bij Ministeriële Beschikking aangewezen als 1e kantoor voor de invoer van buitenlands vlees en de directeur van het Slachthuis wordt op 24 mei van dat jaar als Rijkskeuringsveearts belast met de keuring van deze invoer.

1932-1951  In 1932 wordt een hoogtepunt bereikt in de vleesomzet namelijk 26 miljoen kilo. Vanaf dit moment gaat de omzet door de veranderde economische en internationaal politieke ontwikkelingen achteruit. In 1945 is de omzet gedaald tot 3 miljoen kg. Het duurt tot 1951, twee jaren na de afschaffing van de als gevolg van de oorlog ingevoerde vleesdistributie, voor de vleesomzet het niveau van 1932 weer bereikt. Na 1951 stijgt de consumptie jaarlijks tengevolge van de groeiende welstand van de bevolking. De belangrijkste omzetvergroting wordt echter bereikt door de enorme stijging van de uitvoer van vlees en met name van vleesconserven naar het buitenland. De outillage van het Slachthuis leent zich uitstekend voor het verrichten van exportslachtingen. In 1961 bereikt de omzet een nieuw hoogtepunt met 42 miljoen kg. Langzamerhand wordt het Slachthuis bevolkt door een groot aantal grossiers die hun bedrijf op het terrein vestigen. Het aantal slagers dat nog zelf hun dieren koopt en op het Slachthuis laat slachten neemt sterk af.

jaren 70  Het Slachthuis biedt werk aan een kleine 1000 man, waarvan 150 in gemeentedienst. De overigen zijn verdeeld over ongeveer 60 kleine en grotere bedrijven van verschillend pluimage, zoals grossiers, afvalhandelaren, vleesvervoerbedrijven, slachtploegen, huidenhandelaren, hondenvoerverwerkende bedrijven, een vrieshuis, een vetsmelterij en een toeleveringsbedrijf van slagersbenodigdheden.
Door allerlei technische veranderingen, zoals de invoering van koelsystemen in vleestransportwagens, verdwijnt de noodzaak het geslachte vlees enige tijd in de koelhuizen van het Slachthuis te bewaren. Slagers kunnen net zo goed terecht in verder gelegen maar goedkopere slachthuizen. Slachthuis. Het exploitatietekort van het Slachthuis groeit en bedraagt in 1980 circa f. 1.800.000.

1980  Op 23 juni 1980 gaat de Gemeenteraad in principe akkoord met het voorstel het Slachthuis over te dragen aan een vennootschap van particuliere gebruikers. Moeizame onderhandelingen volgen met de Overleggroep Bedrijfsleven Haags Slachthuis, samengesteld uit de belangrijkste slachthuisgebruikers (met als het grote strijdpunt de erfpachtvoorwaarden van het terrein). Een uiteindelijke beslissing valt in de raadsvergadering van 15 december 1980; Het Slachthuis  wordt per 1 januari 1981 overgedragen aan het Residentie Slachthuis BV. De Keuringsdienst voor slachtdieren en voor vlees blijft echter bestaan en geëxploiteert door de gemeente

1985-1986 De Keuringsdienst voor slachtdieren en voor vlees wordt, ingevolge het raadsvoorstel van 25 februari 1985, overgedragen aan de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees. In 1985 wordt de Residentie Slachthuis BV. failliet verklaard en op 20 februari 1986 wordt de inboedel geveild.

 

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • J.J. Havelaar, De Laakhaven. Een beeld van een Haags industrielandschap, Den Haag 1991 (VOM-reeks 1991-5)
  • K. Havelaar & M. Teunissen, Adam Schadee, Stadsarchitect Den Haag 1891 -1927, Zutphen 2016 (VOM-reeks 2016-2)
  • Koos Havelaar, “Inventarisatie schoorstenen Haaglanden”, Haagvaarder, jaargang 4, nummer 13, mei 1997