“Slaap wel prinsesje, slaap zacht. Slaap zacht, klein prinsesje, slaap zacht.” Het refrein uit het ‘Wiegenlied van het Koningskind’. En wie levert de wieg? Simonis!

Historisch overzicht

1839 Oprichting van de firma Th.A.A. Simonis aan de Groenmarkt 34. In het pand van 4 verdiepingen worden naast wiegen en ledikanten, alles verkocht ‘wat maar in eenige betrekking gerekend kan worden te staan tot het slaapvertrek’.
Vanuit Groenmarkt 36 handelt Simonis in ‘zieken- invaliden en saniteitsartikelen’.
Aan de Jan Hendrikstraat heeft Simonis een fabriek van springmatrassen, die geoctrooieerd wordt door Z.M. den Koning.

1880 Simonis levert de wieg voor Wilhelmina aan het Koninklijk Huis.

1881 Simonis levert een kinderwagen en een ledikant voor Wilhelmina.

1921 Splitsing van het bedrijf: Simonis’ handel in Ziekenartikelen en Kinderwagens op Groenmarkt 36 en W.J.M. Simonis beddenmagazijn op nummer 34.

1922 W.J.M. Simonis overlijdt, zijn weduwe en hun zoon zetten de zaak voort als Firma Wed. W.J.M. Simonis.

1932 De winkel wordt verbouwd en uitgebreid met nummer 35.

Eind jaren 40 Zoon C.M.A. Simonis zet de zaak zelfstandig voort.

1964 Feestelijke viering van het 125 jarig bestaan.

1969 Het 130-jarig bestaan wordt sober herdacht. Door de opkomst van het grootwinkelbedrijf lopen de zaken terug. Er is geen plaats meer voor deze gespecialiseerde winkel met gekwalificeerd personeel.

1975 Simonis bedankt zijn klanten voor het vier generaties lange vertrouwen met ‘Adieu den Haag’. De winkel aan de Groenmarkt sluit zijn deuren.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal