De koopman en fabrikant de Lint laat een hofje voor militairen bouwen en dankzij de samenwerking met de Porceleyne Fles kunnen we in Den Haag van nog meer moois genieten.

Historisch overzicht

1835 A.A. de Lint begint een zand- en grindhandel aan de Westvest in Delft.

1858 Zoon A.N. de Lint neemt de zaak over van zijn vader. Hij was koopman, lid van de Kamer van Koophandel en gemeenteraadslid van Delft.

1874 A.N. de Lint sticht het Alexanderhofje aan de Bankastraat in Den Haag.

1892 Kleinzoon van A.A. vestigt een bijkantoor van de firma aan de Amstelstraat in Den Haag.
Het bedrijf wordt beschreven als ‘Algemeene Handel in bouwmaterialen.
Aan het Rijswijkse Jaagpad staan vier kalkovens van de Lint, waar schelpen in gebrand worden.

1898 De Lint gaat een relatie aan met de Delftse aardewerkfabriek De Porceleyne Fles.
Deze samenwerking leidt tot grote opdrachten, zoals De Gruyter winkels, interieur van het Vredespaleis, apotheek Nanning, nu Hofapotheek aan de Korte Poten, en Sigarenwinkel Compania Cadena in de Prinsestraat.

Jaren ’20 De Lint legt een opslagterrein aan, aan de 3e van der Kunstraat.
Aan de Stationsweg wordt het Tegelhuis in gebruik genomen, een grote showroom van tegels en bouwaardewerk.
De Lint voert ook opdrachten uit in o.a Duitsland, Engeland en Indië.

1930 De Lint opent een filiaal in Batavia.

1933 De hoofdvestiging van De Lint bevindt zich in Den Haag.

1963 De Lint fuseert met NV Driessen uit Arnhem en met de grote concurrent Martin & Co uit Amsterdam.
De firma gaat verder als DLM in een nieuw gebouw aan de 1e van de Kunstraat.

1970 De Haagse vestiging van DLM wordt opgeheven.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Jannie Havelaar, “A.N. de Llint’s Industrie – en handelmaatschappij N.V. Bouwen met keramiek”. Haagvaarder  jrg. 11, februari 2004, nr. 40