Het eeuwenoude posterijenbedrijf evolueerde van lopende bode en handsortering van brieven in kleine kantoortjes naar een veelomvattend industrieel gesorteerde postverwerking en een dynamisch, geheel energieneutraal, hoofdkantoor in een oude postfabriek.

Historisch overzicht

1770  Het eerste postkantoor – Generaal Postcomptoir – opent zijn deuren.
1860  Verbouwing van het gebouw. Er werken dan 30 mensen in het postkantoor.
1879  Een nieuw gebouw naar ontwerp van Rijksbouwmeester C. H. Peters. Eén van de eerste grote postkantoren in Nederland. Het gebouw verrijst op de hoek van de Prinsestraat en het Kerkplein. De Prinsestraat loopt dan nog niet tot aan het Kerkplein, deze doorbraak volgt in 1884.
Ca. 1885  De eerste uitbreiding van het postkantoor vindt plaats.
Ca. 1910  Het postkantoorcomplex wordt met een verdieping opgehoogd.
1918  De posterijen kampen met ruimtegebrek en zoeken naar een oplossing hiervoor. Later komt daar ook nog de automatisering bij die andere werkomstandigheden en een modern gebouw vergt.
1935  Aan het complex wordt een telefooncentrale gebouwd naar ontwerp van architect H. Hoekstra aan de Torenstraat. De PTT besluit tot de oprichting van een Stationspostkantoor aan de Waldorpstraat waarbij spoor en straat vlak bij elkaar komen te liggen en er een logistiek voordeel valt te behalen en veel ruimte komt voor de moderne postsorteermachines.
1939  Het ontwerp voor het Stationspostkantoor van Rijksbouwmeester G.C. Bremer is gereed. Hij wordt daarbij voor de constructie geassisteerd door ir. J. Emmen en H.J.J. Engel.
1949  Het Stationspostkantoor, de modernste postfabriek uit die tijd, wordt opgeleverd.
21 nov. 1953  De officiële opening van het Stationspostkantoor. Het postdistrict omvat dan 5 postkantoren met volledige postdienst, 26 bijkantoren en 16 postagentschappen. In het districtspostkantoor werken 2.100 personeelsleden, waarvan 232 op de afdeling expeditie en 880 in de bestelsector.
1953  Nieuwbouwplannen voor de sterk uitgedijde PTT-organisatie aan het Kerkplein.
1954  Start van de eerste fase van de nieuwbouw. Er zullen i.v.m. de grootschaligheid van het project en de eis van de PTT dat de werkzaamheden door moeten kunnen gaan nog twee fases volgen. De hoofdarchitect is Rijksbouwmeester Friedhoff en uitvoerend architect is Van Heerde.
1968  De derde fase van de bouw van het PTT-districtskantoor is afgerond en het gebouw kan in gebruik genomen worden. De begane grond wordt ingericht voor de postdienst met een groot postkantoor. De etages zijn voor de telefooncentrale.
Maart 1969  Het postdistrict heeft 8 postkantoren met bestelling, 37 bijkantoren en 9 postagentschappen.
1987  Naast het Stationspostkantoor wordt het nieuwe Expeditie Knooppunt (EKP ‘s-Gravenhage) gebouwd.
1997  De expeditieafdeling vertrekt naar het nieuwe sorteercentrum in Forepark. Het oude gebouw blijft deels in gebruik voor de expeditie en een groot deel wordt ingericht als kantoor voor het districtspostkantoor en hoofdkantoor van PTT Post, dat later vertrekt naar de Beatrixlaan.
1998  Het postcomplex aan het Kerkplein wordt omgebouwd tot appartementencomplex Hof ter Hage.
5 jan. 2008  Het postkantoor aan het Kerkplein sluit definitief de deuren. Nog enige tijd is er een TNT Postwinkel gevestigd.
sept. 2021  Het voormalige Stationspostkantoor aan de Waldorpstraat wordt na renovatie betrokken door PostNL als hoofdkantoor.

Afbeeldingen

Bronmateriaal

  • G. Hogesteeger en A.R. Kramer, Het postkantoor. De geschiedenis van een begrip, Den Haag 1990.
  • G. Hogesteeger, 200 jaar Post in Nederland, Den Haag 1998.
  • J.J. Havelaar, “Bijzonder tijdperk”, p. 10-115, Postkantoren graag gedaan, Utrecht 2011.
  • K. Havelaar en A. Wiesman, Herbestemming van postkantoren. Een tweede leven voor de burchten van de post, Rotterdam 2013.
  • K. Havelaar, “Post aan het spoor. Van Districtspostkantoor naar kantoorlocatie.”, Haagvaarder jrg. 28, augustus 2021, nr. 110.