Hoewel een poging gedaan is om persgas naast brandstof voor straatlantaarns ook te gebruiken voor lasapparaten blijkt de toepassing te beperkt. Maken of ‘vermarkten’ zij heel verschillende dingen.

Historisch overzicht

1866 De Petroleum-Persgasfabriek N. V. wordt opgericht door de heer J. Bleuland van Oordt en is gevestigd in het buitenhuis Middendorp in Voorburg aan de Vliet.
Het bedrijf heet in eerste instantie J. Bleuland van Oordt.

1906 B & W van Zoetermeer besluiten om naar voorbeeld van de fabriek van Bleuland van Oordt ook een petroleum-gasfabriek te bouwen ten behoeve van de straatverlichting.

1912 Einde van het alleenrecht om het gas voor de straatlantaarns van Voorburg te mogen verzorgen. De gemeente schakelt geleidelijk over op elektrische straatverlichting.

ca. 1920 De firma schakelt over op geperst petroleumgas, dat werd gebruikt bij lassen. Het wordt geleverd in stalen flessen.

1934 In oktober wordt de productie van de persgasfabriek beëindigd.

Productie

Het bedrijf levert “Petroleum-gas in stalen flesschen voor verlichting, verwarming en autogene metaalbewerking in vereeniging met zuurstof”. Het gas heeft een hoge calorische waarde.
Daarnaast levert het bedrijf ook zinken lantaarns, lantaarnpalen (‘Haags model’) en wandarmaturen.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Ronald Grootveld, “Energievoorziening in Zoetermeer en Zegwaard in het begin van de eeuw”, Haagvaarder, jrg.1, nr.3, november 1994.
  • Reclamefolder, “Naamloze Vennootschap Petroleum-Persgasfabriek, voorheen J. Bleuland van Oordt, te Voorburg (Z.-H.)”, augustus 1923.
  • L. de Koning en K. van der Leer, De canon van Leidschendam-Voorburg, Voorburg 2009 (Historisch Voorburg, jrg. 15, 2009, nr.1)
  • Het Vaderland, 4 september 1934