Met melk meer mans! Elke wijk heeft zijn eigen winkels voor de dagelijkse versproducten. Menken verzorgt zo de distributie van melk, maar legt zich later succesvol op de productie toe.

Historisch overzicht

1920 Leen Menken koopt samen met zijn compagnon Arie Rijsbergen een melkwinkel in Leiden aan de Rijn en Schiekade.

1925 Opening filiaal in Oegstgeest.

1926 Winkel in Leiden gestopt en beide compagnons gaan ieder hun eigen weg.

Menken begint zelf melk te produceren in Oegsgeest.

1937 Een hoenderpark wordt aangekocht voor de eigen eieren.

1939 De verkoop van melk ligt rond de 500.000 liter.

1948 Menken stop met de distributie van melk en de wijken worden ‘weggegeven’ aan de melkboeren. Menken concentreert zich op de productie. Er volgen een aantal overnames.

1949 Fusie met de Hygiënische Melkinrichting Paridon.

1950 De productie verhuist definitief naar Wassenaar.

1953 De Landbouw in Leiden wordt gekocht, die een productie had van 25 miljoen liter per jaar, twee maal zoveel als Menken zelf.

1955 Overname het Roomhuijs in Den Haag van Hollander.

1963 Overname van Coöperatieve melkinrichting De Hanze aan de Rottermontstraat.

1963 De melkproductie bereikte een hoogtepunt met 52 miljoen liter.

Begin jaren 70 lopen de bedrijfsresultaten terug en Menken zoekt een samenwerkingskandidaat. CMC toont interesse en krijgt de zekerheid van ‘deelname op termijn’. De onderhandelingen verliepen in het diepst geheim, want dat een particuliere onderneming steun zocht bij een coöperatie was in die tijd ondenkbaar.

1965 Introductie van de plastic melkzak.

1988 Fusie van Menken met Van Grieken.

1997 Menken wordt ingelijfd door Campina Melkunie.

1999 Definitieve sluiting van de fabriek in Wassenaar.

2018 Enkele familieleden Menken blazen de merknaam weer nieuw leven in en gaan melk, karnemelk en vla produceren onder de naam Menken.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • J.J. Havelaar en A.G. van der Horst-Voorn, Het leven begint met melk, Den Haag 2007
  • AD, 21 juni 2008