Historisch overzicht

1953 De Nederlandse vestiging van Grossmann aan de Jupiterkade 10 wordt in gebruik genomen.
Het bedrijf, een metaalinrichting met verfspuiterij, vervaardigt machines voor de hoedenindustrie en spiraalboormachines. Verder freesmachines, precisie draaibanken en polijst draaibanken.

1958 Er wordt surseance van betaling aangevraagd.

1959 Grossmann gaat samenwerken met Gefra onder de naam Gefra / Ned.  Grossmann Mij.

1966 Het bedrijf verlaat deze locatie in de Binckhorst.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

K. Havelaar (red), De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging, Den Haag 2012, p. 144.