Bij het vergissingsbombardement op Bezuidenhout denken we vooral aan de woonhuizen en hun bewoners. Maar er waren natuurlijk ook bedrijven in de wijk, zoals Luctor et Emergo! En zo geschiedde.

Historisch overzicht

1905 Drukkerij Luctor et Emergo start aan de Schoolstraat in Voorburg en vestigt zich na een jaar aan de Amalia van Solmsstraat 2 in Den Haag.

In de drukkerij staan in de jaren 30 zestien drukpersen opgesteld en in de binderij negen bind- en afwerkmachines.

Het bedrijf beschikt over een klein en een groot papiermagazijn, een directiekantoor, twee ontvangstkamers, een kantoor voor de procuratiehouder, een administratiekantoor, een fotografisch atelier.

Op de eerste etage is de handzetterij en machinezetterij met twee Intertype zetmachines en zes Linotypes met acht lettermagazijnen.

In de vooroorlogse periode werkten er 47 mensen.

Er worden diverse periodieken gedrukt voor Moorman’s periode pers, de Haagsche Post en de Nieuwe Gids. Verder boeken voor Shell, Bruynzeel en het Scheepvaart Jaarboek.

1932 In dit jaar zijn 46 mensen werkzaam bij de drukkerij.

1945 Tijdens het bombardement van het Bezuidenhout wordt het bedrijfspand vernietigd.

1948 De drukkerij is gevestigd aan de Nunspeetlaan 216, de voormalige drukkerij Modern, en er werken daar 16 mensen. Verder zijn er nog maar vijf drukpersen en twee Intertype zet machines.

1952 Een nieuw pand wordt betrokken aan de Laakweg 26, nu Mercuriusweg 37.

1978 De drukkerij is aangesloten bij de firma Lankhout-Immig.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • L. van Velzen, Over lood, ossegal en drukkersverdriet, Den Haag, z.j.
  • Haagsche Courant, 22 maart 1955
  • Lijst Boek- en steendrukkerijen, HGA, archief Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, bnr.487, inv.nr. 3933.