Een drukkerij met wereldfaam vanwege één affiche, waar zelfs een vormgevingsstijl naar werd vernoemd: de slaoliestijl van Jan Toorop.

Historisch overzicht

1853  Oprichting van de drukkerij door S. Lankhout.

1866  Ingebruikname van een nieuw bedrijfspand en nieuwe steensneldrukpers aan de Laan.

1890  De Amsterdamse theehandel  E. Brandsma schrijft een wedstrijd uit voor het ontwerpen van een reclamekaart. Honderden inzendingen van binnen- en buitenland is het resultaat, met ontwerpen van bekende kunstenaars. Een deskundige jury maakt een selectie en de inzendingen worden op exposities getoond, o.a. in Den Haag. Het winnende ontwerp van Ernst Witkamp en Nicolaas van der Waay wordt uitgevoerd. Een drukkerij met goede kennis van de lithografietechniek wordt geselecteerd. Drukkerij Lankhout komt als beste uit de bus en krijgt de opdracht om de affiche te drukken en ook de leporello met de selectie van winnende ontwerpen.

1894  De spraakmakende affiche voor slaolie van Jan Toorop wordt bij Lankhout gedrukt. Er volgen diverse affiches van bekende Nederlandse kunstenaars.

1903  Zoon gaat naar nieuw gebouw aan Noorderbeekdwarsstraat. Affiches, verpakkingsmaterialen en waardedrukwerk zijn van internationale allure.

1937  Er werken 55 mensen in het bedrijf.

1938  Frederik Henri H. Lankhout volgt zijn vader op als directeur.

1941  H.Sloterdijk eerste directeur die niet de naam Lankhout draagt.
Inventaris van het bedrijf bestaat in 1942 uit: 16 drukpersen, 9 degels, 5 steendrukpersen en 2 offsetpersen.

1945  Fusie met Koninklijke Boek- en Steendrukkerij v / v. Immig & Zoon te Rotterdam. Opnieuw wordt er gesloopt en gebouwd in de Noorderbeekdwarsstraat waar dan een boekdruk, offsetdruk en lithografie afdeling is.

1949  Toewijzing van het predikaat Koninklijke’.

1951  Toetreding bekende Haagse nv Uitgeverij WP van Stockum & Zoon als dochterbedrijf. Later toegevoegd de Koninklijke Nederlandse Drukkerij vh JJ Vürtheim uit Rotterdam en de Electrische Drukkerij Luctor et Emergo uit Den Haag.

1963  In het bedrijf werken 40 medewerkers, de omzet bedraagt 3,3 miljoen gulden.

1979  Verkoop van het bedrijf aan J.Dijkema van Nijgh & Van Ditmar.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • L. van Velzen, Over lood, ossegal en drukkersverdriet, Den Haag 1998.
  • Lijst Boek- en steendrukkerijen, HGA, archief Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, bnr.487, inv.nr. 3933.