Historisch overzicht

1853 Oprichting van de drukkerij door S. Lankhout.

1866 Ingebruikname van een nieuw bedrijfspand en nieuwe steensneldrukpers aan de Laan.

1894 De spraakmakende affiche voor slaolie van Jan Toorop wordt bij Lankhout gedrukt. Er volgen diverse affiches van bekende Nederlandse kunstenaars.

1903 Zoon gaat naar nieuw gebouw aan Noorderbeekdwarsstraat. Affiches, verpakkingsmaterialen en waardedrukwerk zijn van internationale allure. Toorop ontwerpt zijn beroemde slaolie-affiche dat door Lankhout gedrukt wordt.

1937 Er werken 55 mensen in het bedrijf.

1938 Frederik Henri H. Lankhout volgt zijn vader op als directeur.

1941 H.Sloterdijk eerste directeur die niet de naam Lankhout draagt.
Inventaris van het bedrijf bestaat in 1942 uit: 16 drukpersen, 9 degels, 5 steendrukpersen en 2 offsetpersen.

1945 Fusie met Koninklijke Boek- en Steendrukkerij v / v. Immig & Zoon te Rotterdam. Opnieuw wordt er gesloopt en gebouwd in de Noorderbeekdwarsstraat waar dan een boekdruk, offsetdruk en lithografie afdeling is.

1949 Toewijzing van het predikaat “Koninklijke”.

1951 Toetreding bekende Haagse nv Uitgeverij WP van Stockum & Zoon als dochterbedrijf. Later toegevoegd de Koninklijke Nederlandse Drukkerij vh JJ Vürtheim uit Rotterdam en de Electrische Drukkerij Luctor et Emergo uit Den Haag.

1963 In het bedrijf werken 40 medewerkers, de omzet bedraagt 3,3 miljoen gulden.

1979 Verkoop van het bedrijf aan J.Dijkema van Nijgh & Van Ditmar.

Afbeeldingen

Locatie(s)

Titel Adres

Bronmateriaal

  • L. van Velzen, Over lood, ossegal en drukkersverdriet, Den Haag 1998.
  • Lijst Boek- en steendrukkerijen, HGA, archief Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, bnr.487, inv.nr. 3933.