Je hebt een groot gebouw, vol met stampende drukpersen, waar dagelijks de Haagsche Courant uit rolt. Je hebt ook een grote zolderverdieping. Wat daar dan mee te doen?

Historisch overzicht

1883 Oprichting Haagsche Courant door A.Sijthoff.

1883 Eerste nummer Haagsche Courant gedrukt in drukkerij Wagenstraat 70.

1884 In gebruik name ultramoderne rotatiepers in gebouw Wagenstraat 51

1893 Verhuizing naar Wagenstraat 26.

1893 Toevoeging ‘Tijdingzaal’ (plaatjeszaal).

1922 Nieuw pand Haagse Courant Wagenstraat 37-39 gereed.

Eind 19e eeuw Opening z.g. Biograaf (soort cinema).

1903 Aankoop buurpand Wagenstraat 28.

1909 Eerste foto in krant.

1922 Nieuw pand Wagenstraat 37-39 gereed. Architect J.C.van Dorsser.

1933 Zijvleugel aan de Grote Marktstraat klaar.

1934 Opening Zeiss-Planetarium.

1944 Bijna alle drukpersen en andere machines worden door de  Duitse bezetters opgeblazen. Weinig schade aan gebouwen.

1969 Haagse Courant koopt 25.000 m2 grond in de Plaspoelpolder.

1969 Eerste paal nieuwe drukfabriek in Plaspoelpolder.

1971 Ingebruikname drukfabriek in Plaspoelpolder.

1974 Definitief einde ‘lood-tijdperk’.

1975 Brand verwoest het Zeiss-Planetarium.

1978 Shell Pensioenfonds koopt gebouw van Haagse Courant in Wagenstraat voor 30 miljard gulden.

1978 Eerste paal hoogbouw Plaspoelpolder.

1980 Afbraak pand Wagenstraat 70, waar de Haagse Courant begon.

1981 Hoogste punt hoogbouw bereikt.

1981 Overdracht gebouw Wagenstraat aan Shell

1983 Haagse Courant 100 jaar.

1992 Aankondiging gedwongen ontslagen voor 200 werknemers.

1994 Einde zelfstandig voortbestaan Sijthoff Pers.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

W. Wennekes, e.a., Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf, Amsterdam 1998